Aanmeldingsvoorwaarden

Wanneer u zich bij ons aanmeldt, is het van belang dat u:

·         een Nederlands woonadres heeft;

·         een huisarts in Nederland heeft;

·         verzekerd bent bij een Nederlandse zorgverzekeraar;

·         de Nederlandse en/of Engelse taal beheerst.

 

We kunnen uw aanmelding alleen in behandeling nemen als aan de volgende vier voorwaarden is voldaan:

1. het verzoek om euthanasie is met uw behandelaar besproken. Dit is uw huisarts of instellingsarts;

2. deze behandelaar is niet bereid uw verzoek in behandeling te nemen;

3. deze behandelaar is op de hoogte van uw aanmelding bij Expertisecentrum Euthanasie;

4. het aanmeldingsformulier en het toestemmingsformulier zijn volledig ingevuld.

Indien u zich aanmeldt vanwege een psychische aandoening, gelden er aanvullende voorwaarden:

1. u stond de afgelopen twaalf maanden onder psychiatrische behandeling of er heeft in die tijd een beoordeling door een GGZ-behandelaar plaatsgevonden. Mocht dit niet het geval zijn dan raden wij u aan om bij uw huisarts of instellingsarts een verwijzing te vragen voor een beoordeling door een psychiater;

2. het verzoek om euthanasie is met uw GGZ-behandelaar besproken;

3. deze GGZ-behandelaar is niet bereid uw verzoek in behandeling te nemen;

4. deze GGZ-behandelaar is op de hoogte van uw aanmelding bij Expertisecentrum Euthanasie.

Als u vragen heeft over bovenstaande aanmeldcriteria, kunt u telefonisch contact met ons opnemen op werkdagen tussen 09.00 en 13.00 uur. Wij zijn bereikbaar op telefoonnummer: 070 – 352 41 41.