Jonge patiënten met een euthanasiewens

Aandachtspunten:

  • Wilsbekwaamheid
  • Leeftijd

Volgens de Euthanasiewet mag een arts euthanasie verlenen aan jongeren van 12 jaar en ouder, al komen meldingen van euthanasie bij minderjarigen weinig voor. De aanvullende eisen in de wet zijn:

  • Als het gaat om een kind tussen de 12 en 16 jaar, is naast het verzoek van de patiënt, ook de instemming van de ouders of voogd vereist;
  • Als het gaat om een jongere van 16 of 17 jaar moet u de ouders of voogd betrekken bij de besluitvorming. Hun instemming is niet vereist.

Bij het beoordelen van een euthanasieverzoek van een minderjarige, moet u extra aandacht besteden aan de wilsbekwaamheid van de patiënt.

Er wordt gepleit voor het wettelijk toestaan van euthanasie bij kinderen jonger dan 12 jaar. Op dit moment is dat in principe verboden, omdat kinderen onder de 12 jaar worden beschouwd als wilsonbekwaam.

Het Universitair Medische Centrum Groningen heeft in 2004 het Gronings protocol opgesteld voor levensbeëindiging bij pasgeborenen (<1 jaar) in het geval van ondraaglijk en uitzichtloos lijden. Het protocol geeft richtlijnen en criteria waarmee artsen ‘levensbeëindiging van pasgeborenen’ kunnen uitvoeren in geval van ondraaglijk en uitzichtloos lijden, zonder gevaar van strafvervolging. Het woord euthanasie wordt vermeden, omdat de Nederlandse euthanasiewetgeving alleen van toepassing is als iemand zelf om euthanasie vraagt.

Met vragen over euthanasie bij minderjarigen kunt u terecht bij de consulent euthanasie van het Expertisecentrum Euthanasie.