Van project tot professionele zorginstelling

In 2012 is Expertisecentrum Euthanasie gestart als de Levenseindekliniek. Nadat was gebleken dat het euthanasieverzoek van een groot aantal mensen dat ondraaglijk en uitzichtloos leed, niet door hun eigen arts kon worden onderzocht, richtte de Nederlandse Vereniging voor een Vrijwillig Levenseinde (NVVE) de Levenseindekliniek op.

Idee was dat er een kliniek zou komen, waar mensen met een euthanasiewens konden sterven als dat binnen de kaders van de wet mogelijk was. Voorwaarde was wel dat een hulpvrager eerst het verzoek bij de eigen (huis)arts had neergelegd. De Levenseindekliniek wilde slechts een vangnet zijn voor degenen die nergens anders terecht konden. Als de stichting na een aantal jaar overbodig zou zijn geworden, wilde zij zichzelf opheffen.

Al snel bleek dat mensen bij voorkeur thuis wilden overlijden. Een kliniek kwam er niet. Verspreid over heel het land vormde zich een netwerk van artsen en verpleegkundigen. Een team, bestaande uit een arts en een verpleegkundige, ging naar de mensen toe en deed daar het onderzoek of de euthanasiewens aan de zorgvuldigheidseisen voldeed en verleende eventueel euthanasie.

Financiering

Geld om het project Levenseindekliniek op te starten, werd bijeengebracht door donateurs. Zij werden de vrienden van de Levenseindekliniek. In de eerste jaren bekostigden zij alle activiteiten van de Levenseindekliniek. Onderhandelingen met zorgverzekeraars zorgden ervoor dat inmiddels alle zorgkosten vanuit de basiszorgverzekering worden vergoed. Dankzij de steun van de vrienden is de organisatie financieel onafhankelijk en kunnen we allerlei projecten uitvoeren, zoals de gratis inzet van de consulent euthanasie en het aanbieden van nascholing aan artsen. Ook bekostigen de vrienden wetenschappelijk onderzoek.

Nieuwe naam

In 2018 besloot het bestuur van de Levenseindekliniek dat de naam de lading niet meer dekte. Het onderwerp levenseinde is veel breder dan euthanasie en een kliniek was ook niet van toepassing. De stichting zette de ontwikkelde expertise inmiddels ook in voor ondersteuning van artsen en het aanbieden van scholing aan artsen. De Levenseindekliniek nam deel aan het maatschappelijk debat en was een interessante partner geworden voor andere partijen die zich bezig houden met euthanasie. Na nauwgezet onderzoek over de positie van de organisatie in de Nederlandse maatschappij is ervoor gekozen om vanaf september 2019 verder te gaan als Expertisecentrum Euthanasie.