Patiënten met een psychiatrische aandoening

Aandachtspunten:

  • Het verzoek is vrijwillig en weloverwogen
  • Een redelijk alternatief ontbreekt. Er is sprake van uitzichtloosheid.

Bij een euthanasieverzoek, voortkomend uit psychisch lijden, is extra aandacht nodig voor de vrijwilligheid en weloverwogenheid van het verzoek, de uitzichtloosheid van het lijden en de redelijke andere oplossing.

Belangrijke vragen zijn:

  • Kan de doodswens van de patiënt gezien worden als een vrijwillig, overwogen verzoek of als uiting van zijn ziekte?
  • Is de situatie uitzichtloos? Zijn er nog redelijke behandelmogelijkheden?

U moet naast de reguliere consulent (SCEN-arts) die een oordeel geeft over alle zorgvuldigheidseisen, ook een onafhankelijke psychiater raadplegen, ter beoordeling van de wilsbekwaamheid ter zake van het verzoek en de uitzichtloosheid van het lijden van de patiënt.

De NVvP richtlijn schrijft voor:
– SCEN-psychiater inschakelen indien u zelf geen psychiater bent;
– SCEN-arts inschakelen indien u zelf psychiater bent.

Met vragen over euthanasie en psychiatrie kunt u terecht bij de consulent euthanasie van het Expertisecentrum Euthanasie.