Euthanasie bij dementie

Dat dementie gepaard kan gaan met ondraaglijk lijden is bekend en invoelbaar. Patiënten kunnen verloren raken in radeloosheid en angst. Maar wanneer gaat u hierover het gesprek aan met de patiënt? Waar liggen de beslismomenten als de patiënt vraagt om euthanasie? Naarmate een gesprek moeizamer wordt, wordt het moeilijker om te bepalen of er sprake is van een vrijwillig en weloverwogen verzoek. Wil de patiënt echt nog steeds dat u tot actieve levensbeëindiging over gaat? Kan een schriftelijke wilsverklaring dit vrijwillig en weloverwogen verzoek vervangen? Wat zijn hierin de wettelijke kaders? En hoe staat u hier tegenover?

Euthanasie bij dementie is een actueel thema, dat om een zeer genuanceerde benadering vraagt. Met de toenemende vergrijzing stijgt ook het aantal mensen met dementie. Daarbij leert de ervaring dat deze patiënten ook steeds meer de behoefte hebben een regeling te treffen om een, in hun ogen, ontluisterend levenseinde te voorkomen. De Nederlandse Euthanasiewet biedt ruimte voor euthanasie bij dementie. Maar slechts een zeer klein deel van deze verzoeken leidt tot een actieve levensbeëindiging.

Na deze nascholing is uw kennis over de wettelijke kaders bij dementie up to date, maar hebt u ook uw eigen mening/houding ten aanzien van euthanasie bij dementie kunnen nuanceren èn aanscherpen. De specifieke aandachtspunten bij beginnende en bij gevorderde dementie komen aan bod. U heeft voldoende inzicht en praktijkkennis om zelf euthanasievragen bij dementie aan te nemen, te beoordelen en waar relevant uit te voeren.

Deelname en kosten
Deelname aan de module Euthanasie bij dementie is uitsluitend voor artsen. In voorkomende gevallen kunnen toehoorders worden toegelaten, na instemming van de cursisten. Aantal deelnemers per nascholing: 4-12.

In onze agenda ziet u waar en wanneer deze module wordt gegeven. U kunt zich online inschrijven. Plaatsing gaat op volgorde van inschrijving. Wanneer er meer belangstellenden zijn dan plaatsen, dan krijgen degenen die zich het eerst hebben aangemeld voorrang. Bij onvoldoende aanmeldingen, wordt de nascholing geannuleerd.

Wilt u zich aanmelden maar zijn er geen vrije plekken meer beschikbaar of staat er geen nieuwe datum in de agenda? Neem contact met ons op via nascholing@expertisecentrumeuthanasie.nl.

Kosten van de nascholing bedragen € 100,00. Dit is inclusief maaltijd in de pauze.

Accreditatie
Voor deze  scholing zijn onder ABAN 4 accreditatiepunten aangevraagd.

Lesdagen

Euthanasie bij dementie

La Vie Meeting Center 4 juni 2024, 15:30 – 20:00 uur