Zorgvuldig en zorgzaam, ook in onze informatie

De tekst op deze website hebben wij met zorg en aandacht samengesteld. De website is bestemd voor iedereen die geïnteresseerd is in euthanasie, zowel artsen, patiënten als alle belangstellenden.

Op de website zijn links naar (niet-commerciële) instellingen en organisaties opgenomen. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de daarop aangeboden informatie, producten of diensten. Wij kunnen op elk moment een verwijzing naar een andere website of applicatie verwijderen of weigeren.

De zorgverleners en medewerkers van Expertisecentrum Euthanasie zijn gebonden aan geheimhouding van gegevens. Wij delen dan ook geen medische informatie die aan een specifieke patiënt gerelateerd kan worden met derden. De interviews inclusief foto’s op de website zijn gepubliceerd met uitdrukkelijke toestemming van de betrokkenen.

De informatie op deze website is uitsluitend bestemd voor gebruik door de bezoeker. Openbaarmaking, vermenigvuldiging, verspreiding en/of verstrekking van de beschikbaar gestelde informatie is uitsluitend toegestaan na toestemming van Expertisecentrum Euthanasie.

Aan de inhoud van deze website kunnen geen rechten worden ontleend.