‘Mooi, persoonlijk, open en informatief. Ik geef mij op als lid.’

Een introducé na afloop van een vriendenbijeenkomst

Bijeenkomsten voor vrienden en hun introducés

Een aantal keer per jaar organiseren wij over het land verspreid bijeenkomsten voor onze vrienden. In 2024 staan er zes bijeenkomsten op het programma. U bent van harte welkom. Tevens kunt u één of meerdere introducé(s) meenemen.

Tijdens een bijeenkomst behandelen we diverse thema’s rondom euthanasie, komen ervaringsverhalen aan bod en bespreken we actuele ontwikkelingen binnen en buiten Expertisecentrum Euthanasie. Uiteraard is er deze dag volop gelegenheid om vragen te stellen en met elkaar in gesprek te gaan tijdens een kop koffie en wat lekkers.

U kunt zich via onderstaande linkjes inschrijven.

2024

In 2024 gaan we meer bijeenkomsten organiseren en dichterbij huis. De behoefte aan informatie over euthanasie bij dementie en bij een stapeling van ouderdomsaandoeningen is erg groot. Daarom staan deze thema’s centraal tijdens de vier regionale bijeenkomsten die dit jaar verdeeld over het land plaatsvinden.

We organiseren ook een bijeenkomst gericht op euthanasie bij psychisch lijden. Voor vrienden die geïnteresseerd zijn in het onderwerp nalatenschappen zal een bijeenkomst plaatsvinden op het kantoor van Expertisecentrum Euthanasie in Den Haag.

Euthanasie bij dementie en euthanasie bij een stapeling van ouderdomsaandoeningen
1 Vrijdag 8 mrt.-Assen
2 Vrijdag 24 mei-Apeldoorn
3 Woensdag 3 jul.-Amsterdam-ook hybride
4 Vrijdag 13 sep.-Eindhoven

Centrum Nalatenschappen (https://www.wijzernalaten.nl/alles-over-nalaten)
5 Vrijdag 11 okt.-Den Haag

Euthanasie bij psychisch lijden
6 Zaterdag 16 nov.-Amersfoort-ook hybride

Bijeenkomsten 2024

Euthanasie bij dementie en bij een stapeling van ouderdomsaandoeningen – OOK HYBRIDE

West Nederland - Amsterdam 3 juli 2024, 12:30 – 16:00 uur

Euthanasie bij dementie en bij een stapeling van ouderdomsaandoeningen

Zuid Nederland - Eindhoven 13 september 2024, 12:30 – 16:00 uur

Nalatenschappen

Den Haag 11 oktober 2024, 12:30 – 15:00 uur

Euthanasie bij psychisch lijden – OOK HYBRIDE

Amersfoort 16 november 2024, 10:30 – 14:30 uur