Privacyverklaring vrienden

Gebruik van uw gegevens

De stichting Vrienden van Expertisecentrum Euthanasie is van groot belang voor Expertisecentrum Euthanasie. Wij verwerken gegevens van u als vriend. Wij doen dit in lijn met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), op grond van uw toestemming.

Wij verwerken uw gegevens alleen in het kader van voorlichting en de administratie van uw eventuele donaties. Wij beveiligen uw gegevens tegen inbreuk door derden. Wij vragen niet meer gegevens op dan de gegevens die wij nodig hebben voor bovenstaande doelen.

Wij bewaren uw gegevens zolang als nodig is en zolang u uw toestemming niet intrekt. Als u dat vraagt, zullen wij uw gegevens verwijderen of aanpassen, zodat deze niet meer herleidbaar tot u zijn. Onze medewerkers raadplegen uw gegevens alleen als dat noodzakelijk is voor het uitvoeren van hun taken.

Wij hebben ICT-leveranciers ingeschakeld voor het onderhoud en beheer van onze informatievoorziening en maken gebruik van een administratiekantoor. Wij hebben deze leveranciers zorgvuldig geselecteerd en met hen duidelijke afspraken gemaakt over geheimhouding en beveiliging. Deze afspraken zijn vastgelegd in zogenaamde verwerkersovereenkomsten. Wanneer het – ondanks onze maatregelen – mocht gebeuren dat derden ongeautoriseerd toegang krijgen tot uw gegevens, dan melden wij dat zo nodig bij de Autoriteit Persoonsgegevens.