Raad van toezicht Expertisecentrum Euthanasie: ‘Het gaat altijd om wezenlijke vragen’.

Actueel

Geen vakantievervanging

Opnieuw meer zorgverleners die consulent euthanasie inschakelen, maar ook toename hulpvragen

Aanpassingen door grote drukte

Forse toename zorgverleners die consulent euthanasie inschakelen

Intussen bij Expertisecentrum Euthanasie…

“Wachttijden zijn pijnlijk, in de eerste plaats voor de patiënten, maar ook voor de medewerkers van Expertisecentrum Euthanasie, die niets liever willen dan goede levenseindezorg bieden.” Bestuurder Sonja Kersten over euthanasiezorg in coronatijd.

KNMG: Zoek steun bij euthanasietraject van patiënt met dementie

Het standpunt ‘Beslissingen rondom het levenseinde’ sluit aan bij de visie van Expertisecentrum Euthanasie. Het expertisecentrum volgt de Wet toetsing levensbeëindiging op verzoek en hulp bij zelfdoding (Wtl) en gebruikt hierbij de Euthanasiecode; het vernieuwde standpunt dat de KNMG op