Opnieuw meer zorgverleners die consulent euthanasie inschakelen, maar ook toename hulpvragen

Het afgelopen jaar was er een forse toename in het aantal zorgprofessionals dat een consult aanvroeg. Ook het aantal euthanasieverzoeken steeg met 13 procent. Expertisecentrum Euthanasie heeft in 2022 dus zowel meer artsen als patiënten ondersteund.

Toename van consulten voor advies en steun

In 2022 werd de hulp van de consulent euthanasie 485 keer ingeroepen. Dit is een stijging van 23 procent. Bestuurder Sonja Kersten: “Patiënten worden het liefst geholpen door hun eigen vertrouwde arts. Onze begeleiding bij het zelf onderzoeken van een euthanasiewens wordt gewaardeerd door (huis)artsen.”

Aantal hulpvragen blijft stijgen

De stijging van het aantal consulentaanvragen neemt niet weg dat we vorig jaar 4.159 euthanasieverzoeken hebben ontvangen. Het aantal ingewilligde verzoeken steeg vorig jaar met 11 procent, naar 1.240. In 2021 jaar was het aantal hulpvragen 3.689 (1.117 ingewilligd). “Dit is een forse stijging van het aantal hulpvragers en het aantal keer dat er een euthanasie is uitgevoerd door Expertisecentrum Euthanasie. Meer dan de helft van de verzoeken komt overigens van mensen ouder dan zeventig jaar en zestig procent is vrouw”, zegt bestuurder Sonja Kersten.

'Patiënten worden het liefst geholpen door hun eigen vertrouwde arts.'

Afname hulpvragen o.b.v. psychiatrie, toename aandoeningen zenuwstelsel

De onderverdeling per diagnose (oncologie, dementie, psychiatrie, combinatie van aandoeningen, stapeling van ouderdomsklachten en overige somatische aandoeningen) geeft een vergelijkbaar beeld als in 2021. Het aantal hulpvragen van mensen met psychisch lijden is in 2022 afgenomen. Daarnaast is er een stijging van de euthanasieverzoeken van mensen met MS, ALS of de ziekte van Parkinson: van 7 naar 10 procent.

Werkveld psychiatrie in beweging

Bijna 19 procent van de hulpvragen in 2022 is afkomstig van mensen met psychisch lijden. In totaal ontvingen we 781 hulpvragen van mensen met een psychische stoornis (2021: 840) en konden we 90 keer euthanasie verlenen. Kersten: “Het is voor hulpvragers teleurstellend dat zij hun euthanasiewens niet met de eigen psychiater of huisarts kunnen bespreken. We zien dat het werkveld in beweging is en er langzaam maar zeker beleid ontwikkeld wordt op het gebied van euthanasie in de GGZ-instellingen. Dat gaat alleen niet snel genoeg voor patiënten. Daarom lopen de wachttijden voor deze patiënten bij Expertisecentrum Euthanasie nog steeds op. Ondertussen kijken wij hoe we onze procedures kunnen verbeteren en blijven we op zoek naar psychiaters die zich voor ons willen inzetten.”