Uw steun is onmisbaar

De steun van de vrienden is onmisbaar voor Expertisecentrum Euthanasie. Uw bijdrage zorgt voor continuïteit, ontwikkeling en innovatie van de zorgverlening en de organisatie.

Vrienden van Expertisecentrum Euthanasie

‘Vrienden voor het leven’

Expertisecentrum Euthanasie heeft zo’n 15.000 vrienden. Zij zijn samengebracht in Stichting Vrienden van Expertisecentrum Euthanasie. De vrienden stellen Expertisecentrum Euthanasie dankzij hun bijdragen en donaties in staat activiteiten te ontwikkelen die niet door zorgverzekeraars worden vergoed.

Lees verder
Vriendendagen

Meld u hieronder aan voor de vriendenbijeenkomsten

Goede vriendschap komt van twee kanten en daarom doet Stichting Vrienden van Expertisecentrum Euthanasie graag wat voor haar leden terug. Op speciale vriendenbijeenkomsten krijgen vrienden informatie over Expertisecentrum Euthanasie, haar activiteiten en hoe het er met de organisatie voor staat. Ook lichten medewerkers toe wat zij dankzij uw steun kunnen doen. Op de bijeenkomsten komen ook actuele thema’s rond euthanasie aan bod. Daarnaast ontvangt u drie keer per jaar de nieuwsbrief Vrienden voor het leven. Hierin leest u het laatste nieuws over Expertisecentrum Euthanasie en informatie die specifiek voor de vrienden interessant is.

Vriendenbijeenkomst – Thema: euthanasie bij psychiatrie

22 november 13:00 uur
Antropia, Cultuur- en Congrescentrum
Hoofdstraat 8, 3972 LA Driebergen

Vriendenbijeenkomst – Thema: nabestaanden en verwanten

13 december 13:00 uur
Antropia, Cultuur- en Congrescentrum
Hoofdstraat 8, 3972 LA Driebergen