Vrienden voor het leven

Expertisecentrum Euthanasie heeft zo’n 13.000 vrienden. Zij zijn samengebracht in stichting Vrienden van Expertisecentrum Euthanasie. De vrienden stellen Expertisecentrum Euthanasie dankzij hun bijdragen en donaties in staat activiteiten te ontwikkelen die niet door zorgverzekeraars worden vergoed.

Ons werk

De stichting Vrienden van Expertisecentrum Euthanasie zoekt een nieuw bestuurslid.

Eind 2023 treedt Pieter Swildens, voorzitter van de stichting Vrienden van Expertisecentrum Euthanasie, af vanwege het verstrijken van zijn tweede termijn. Hij is dan acht jaar onze voorzitter geweest. Swildens wordt opgevolgd door een van de huidige bestuursleden. Daarom zoeken we een nieuwe collega, een algemeen bestuurslid, die begin 2024 kan starten.

Lees meer
Vriend worden

Vindt u het recht op een waardig levenseinde ook belangrijk? Steun dan de stichting Vrienden van de Expertisecentrum Euthanasie.

Als vriend ontvangt u uitnodigingen voor vriendenbijeenkomsten en webinars met actuele thema’s. Ook krijgt u drie keer per jaar de nieuwsbrief Vrienden voor het Leven toegestuurd, met nieuws en informatie over onze euthanasiezorg en ontwikkelingen van Expertisecentrum Euthanasie.

Lees verder
Wat doen wij voor u?

Activiteiten voor vrienden: betrokken en geïnformeerd

Goede vriendschap komt van twee kanten en daarom doet stichting Vrienden van Expertisecentrum Euthanasie graag wat voor haar leden terug. Op speciale vriendenbijeenkomsten en webinars krijgen vrienden informatie over Expertisecentrum Euthanasie, haar activiteiten en hoe de organisatie er voor staat. Ook lichten medewerkers toe wat zij dankzij uw steun kunnen doen. Op de (online) bijeenkomsten komen ook actuele thema’s rond euthanasie aan bod. Daarnaast ontvangt u drie keer per jaar de nieuwsbrief Vrienden voor het leven. Hierin leest u het laatste nieuws over Expertisecentrum Euthanasie en informatie die specifiek voor de vrienden interessant is.

‘Eindelijk iemand die mijn hele struggle snapt.’

Blijf op de hoogte met onze vriendennieuwsbrief

Ontvang 3 keer per jaar de nieuwsbrief 'vrienden voor het leven' in uw mailbox