Vrienden voor
het leven

Helpt u mee de euthanasiezorg in Nederland toegankelijker te maken?
Steun ons; sluit u aan bij de stichting Vrienden van Expertisecentrum Euthanasie.

Vrienden van het expertisecentrum

'We zijn een hechte club en met elkaar willen we de missie van Expertisecentrum Euthanasie mogelijk maken.'

Onze missie is het waarborgen van de financiële onafhankelijkheid en continuïteit van Expertisecentrum Euthanasie. Het expertisecentrum wil in de eerste plaats haar expertise delen met zorgprofessionals. Met de inzet van consulenten euthanasie, scholing en relatiebeheerders lukt het om dit op steeds meer plekken in ons land voor elkaar te krijgen. Het zijn de ruim 12.000 vrienden die dit buitengewoon belangrijke werk financieel mogelijk maken. Door stichting Vrienden van Expertisecentrum Euthanasie kan het expertisecentrum:

  • (huis)artsen begeleiden bij euthanasietrajecten;
  • nascholing verzorgen aan (huis)artsen;
  • wetenschappelijk onderzoek doen;
  • relatiebeheerders inzetten
  • deskundigheidsbevordering realiseren
  • continuïteit van euthanasiezorg garanderen.

Daarnaast vormt Expertisecentrum Euthanasie een vangnet voor hulpvragers met complexere euthanasieverzoeken. Iedereen met een euthanasiewens moet de mogelijkheid hebben om een arts te laten toetsen of dit verzoek aan de wettelijke criteria voldoet. Deze directe zorg wordt door zorgverzekeraars vergoed.

Vriendenbijeenkomsten 2024

In 2024 gaan we meer bijeenkomsten organiseren en dichterbij huis. De behoefte aan informatie over euthanasie bij dementie en bij een stapeling van ouderdomsaandoeningen is erg groot. Daarom staan deze thema’s centraal tijdens de vier regionale bijeenkomsten die dit jaar verdeeld over het land plaatsvinden.

We organiseren ook een bijeenkomst gericht op euthanasie bij psychisch lijden. Voor vrienden die geïnteresseerd zijn in het onderwerp nalatenschappen vindt een bijeenkomst plaats op het kantoor van Expertisecentrum Euthanasie in Den Haag.

Hier vindt u de datums en locaties van de Vriendenbijeenkomsten 2024.

Veelgestelde vragen

Expertisecentrum Euthanasie (EE) en Nederlandse Vereniging voor Vrijwillige Euthanasie (NVVE), wat is eigenlijk het verschil?

EE werd in 2012 opgericht door de NVVE. Inmiddels zijn het onafhankelijke organisaties die weliswaar los van elkaar staan, maar graag met elkaar samenwerken.

De NVVE is een belangenvereniging die strijdt voor meer keuzevrijheid rondom het levenseinde, terwijl EE zich concentreert op het faciliteren en waarborgen van zorgvuldige euthanasiezorg binnen de bestaande wettelijke kaders. Veel vrienden van het expertisecentrum zijn ook NVVE-lid. De oprichting van het expertisecentrum, toen nog Levenseindekliniek geheten, is bekostigd met giften van NVVE-leden.

Is een wilsverklaring voldoende voor euthanasie?

Ga naar veelgestelde vragen voor het antwoord op deze en andere veelgestelde vragen.

‘Ik heb een speciale band met het expertisecentrum.’

‘Marciano wilde dood, het was zijn beslissing, zijn keuze, daar sta ik voor.’

Vrienden voor het leven

Ontvang drie keer per jaar onze nieuwsbrief in uw mailbox.