Bestuur en coördinator

De stichting Vrienden van Expertisecentrum Euthanasie bestaat sinds 2015. De organisatie ligt in handen van vijf bestuursleden, een adviseur en een coördinator. Het maken van winst is uitdrukkelijk niet ons het doel. De stichting heeft een CBF-keurmerk en een ANBI-status. De bestuursleden en de adviseur zijn onbezoldigd.

Bestuur Vrienden van Expertisecentrum Euthanasie
Het bestuur komt minimaal vier keer per jaar samen om de ontwikkelingen binnen de stichting te bespreken. Het bestuur overlegt met de bestuurder van Expertisecentrum Euthanasie over activiteiten die de vrienden zouden kunnen financieren. Daarnaast houdt het bestuur toezicht op de projecten die al door de vrienden worden gefinancierd. Ook zet het bestuur zich in voor goede voorlichting aan de vrienden. Op de vriendenbijeenkomsten en via de nieuwsbrief houdt het bestuur vrienden op de hoogte van de ontwikkelingen binnen het expertisecentrum en over euthanasiezorg in het algemeen.

Bestuur Vrienden van Expertisecentrum Euthanasie

Trudy van den Berg

Voorzitter 

Marijke van Moll

Secretaris 

Hans de Haan

Penningmeester 

Conny Lagerweij

Plv. Penningmeester

Erik Sloot

Bestuurslid

Riet van Tuil

Bestuursadviseur 

*nevenfuncties van de bestuursleden vindt u in de jaarrekening.

Ideeën, suggesties en klachten

Heeft u een idee of een suggestie, laat het ons dan weten. U kunt mailen naar vrienden@expertisecentrumeuthanasie.nl (t.a.v. het bestuur) of een brief per post sturen naar:  Vrienden van Expertisecentrum Euthanasie, t.a.v. het bestuur, Postbus 13480, 2501 EL Den Haag.

Ook als u een klacht heeft, kunt u op deze wijze contact met ons opnemen. Uw bericht wordt zo spoedig mogelijk behandeld, bij voorkeur binnen tien werkdagen. Mochten we deze termijn niet kunnen halen, dan sturen we u bericht over de verdere afwikkeling.

U kunt terecht op de pagina Actuele documenten onder het kopje Overige documenten voor onze Integriteitscode, Privacyverklaring, Gedragscode en Klachtenprocedure.

Coördinator Vrienden van Expertisecentrum Euthanasie

Madeleine van Kampen

Coördinator 
Madeleine is het aanspreekpunt van onze stichting.
U kunt haar bereiken via:
vrienden@expertisecentrumeuthanasie.nl