Nalaten aan Vrienden van het Expertisecentrum Euthanasie

Steeds meer mensen besluiten dat ze (een deel van) hun erfenis willen nalaten aan een goed doel. Zij vinden het belangrijk dat ze ook na hun overlijden kunnen bijdragen aan een missie waar ze achter staan. U kunt de stichting Vrienden van Expertisecentrum Euthanasie ook opnemen in uw testament, hetzij als erfgenaam, hetzij als legataris. Op de website van wijzernalaten.nl vindt u nuttige informatie, tips en advies over alles wat met nalatenschappen te maken heeft.

Staat stichting Vrienden van Expertisecentrum Euthanasie al in uw testament?
Als u ons al in uw testament heeft opgenomen, horen we dit heel graag. Dan kunnen we u gepast bedanken en u als relatie opnemen in ons bestand.

Lees hier het interview met Bert (81) die via zijn nalatenschap bij wil dragen aan de missie van het expertisecentrum.

Hoe werkt nalaten?

Wilt u nalaten aan Vrienden van Expertisecentrum Euthanasie? Dat kan door Vrienden van Expertisecentrum Euthanasie op te nemen in uw testament bij een notaris. Mocht u nog geen notaris hebben, dan kunt u een notaris bij u in de buurt vinden via Notaris.nl. Leg uw wensen vast in een testament aan de hand van onderstaande drie stappen.

Nalaten aan een goed doel is belastingvrij

Vrienden van Expertisecentrum Euthanasie hoeft geen erfbelasting te betalen over een erfenis. Dit vanwege onze ANBI-status als Algemeen Nut Beogende Instelling. Wat u ons nalaat kan hierdoor voor honderd procent besteed worden aan ons goede doel: het verbeteren van de euthanasiezorg in Nederland.

Nalaten aan Vrienden van Expertisecentrum Euthanasie

Stap 1. Erfstelling of legaat kiezen

Kies in uw testament voor één van de twee opties:

Legaat
Een legaat toekennen houdt in dat u een geldbedrag of goed nalaat aan Vrienden van Expertisecentrum Euthanasie. Bijvoorbeeld een schilderij, huis, effectenportefeuille of een bepaald bedrag.

Erfstelling
Als u Vrienden van Expertisecentrum Euthanasie benoemt als erfgenaam, bepaalt u zelf voor welk percentage Vrienden van Expertisecentrum Euthanasie in uw nalatenschap deelt.

Stap 2. Bespreek uw wensen met de notaris

De notaris maakt uw testament op. Tijdens het eerste gesprek vertelt u de notaris wat uw wensen zijn. De notaris informeert u over de mogelijkheden en kosten en geeft advies.

Stap 3. Het testament ondertekenen

Op basis van uw wensen stelt de notaris een ontwerptekst op. Deze ontvangt u per post, met een toelichting. Samen met de notaris neemt u de tekst door en kunt u eventueel wijzigingen aanbrengen. Als alles naar wens is, ondertekent u het testament. U krijgt een afschrift thuisgestuurd.

Tenaamstelling

Stichting Vrienden van Expertisecentrum Euthanasie
Statutair gevestigd in Den Haag
Adres: Postbus 13480, 2501 EL Den Haag
KvK: 64725367
RSIN: 855801761
IBAN: NL36TRIO0391104845

Ik ben er voor u.

Wilt u meer informatie over nalaten aan Vrienden van Expertisecentrum Euthanasie? Neem dan contact op met Madeleine van Kampen – coördinator Vrienden van Expertisecentrum Euthanasie.

Op goededoelen.nl kunt u zich ook laten informeren over nalaten aan een stichting.

Telefoon 070 - 891 26 21 Mail vrienden@expertisecentrumeuthanasie.nl