Schenken met belastingvoordeel

Periodiek schenken noemen we ook wel doneren met belastingvoordeel. Dit is een slimme manier van geven, want een periodieke schenking kunt u altijd aftrekken in uw aangifte inkomstenbelasting. Als u voor vijf jaar of langer uw gift vastlegt in een schenkingsoverkomst, steunt u structureel de missie van Vrienden van Expertisecentrum Euthanasie én heeft u belastingvoordeel.

Lees hieronder over de voordelen en voorwaarden van periodiek schenken of vul direct online de overeenkomst in.

Overeenkomst Periodieke Schenking

* verplicht veld

Voordelen van periodiek schenken

Deze vorm heeft voor u het voordeel van een maximale fiscale aftrek terwijl Vrienden van Expertisecentrum Euthanasie (ten minste) 5 jaren is verzekerd van uw vaste bijdrage. Het toezeggen van een periodieke uitkering gebeurt via een onderhandse akte. In deze akte legt u zich vast om gedurende ten minste vijf jaren een uitkering aan Vrienden van Expertisecentrum Euthanasie te doen. De betaling ervan is echter afhankelijk van het in leven zijn van een door u aan te wijzen persoon. Die persoon kunt uzelf zijn, uw partner of iemand anders. Als die persoon binnen de periode van ten minste vijf jaren overlijdt, is de periodieke uitkering niet langer verschuldigd. Het gaat dus in wezen om een lijfrente die u toezegt. Het bedrag moet qua omvang jaarlijks gelijk zijn, maar u kunt aangeven of u dat bedrag telkens in één keer wilt betalen of in bepaalde termijnen. Ook kunt u in de akte aangeven of u het bedrag zelf wenst over te maken of dat u ons machtigt het bedrag (in bepaalde termijnen) af te schrijven.

Voorwaarden periodiek schenken

  • Uw gift is vastgelegd in een overeenkomst met Vrienden van Expertisecentrum Euthanasie;
  • Jaarlijks doneert u hetzelfde bedrag;
  • U hebt vastgelegd wanneer uw jaarlijkse gift begint;
  • U betaalt het bedrag in vijf kalenderjaren achter elkaar. Langer mag ook.

U kunt

  • Het formulier eenvoudig online invullen en ondertekenen;
  • Ervoor kiezen het formulier te downloaden, te printen en op te sturen;
  • Het formulier met antwoordenvelop aanvragen wanneer u deze liever van ons via de post ontvangt.

Veel gestelde vragen

Wat is het verschil tussen een gewone gift en een periodieke schenking?

Bij gewone giften geldt voor aftrek in de inkomstenbelasting een drempel van 1% van uw verzamelinkomen. Verzamelinkomen is uw totale inkomen in box 1, box 2 en box 3, maar zonder rekening te houden met persoonlijke aftrekposten zoals betaalde alimentatie, ziektekosten of giften. Alleen voor zover het totaal van de gewone giften uitgaat boven die drempel, is aftrek mogelijk. Bovendien is de aftrek van gewone giften gemaximeerd tot 10% van uw verzamelinkomen.

Voor de periodieke gift daarentegen geldt geen drempel. Wel geldt er sinds 2023 een maximum, maar dat is hoog: het totaal van uw periodieke giften is aftrekbaar tot een bedrag van € 250.000 per jaar.

Hoe kan ik mijn huidige terugkerende donatie via een machtiging omzetten naar een periodieke schenking?

Zodra we de ingevulde en getekende Overeenkomst Periodieke Schenking van u hebben ontvangen, stoppen wij direct uw huidige machtiging waarmee wij uw bijdrage nu innen.
In deze overeenkomst kunt u de stichting Vrienden van Expertisecentrum Euthanasie desgewenst weer machtigen tot automatische inning van uw bijdrage.

Als ik nu begin met periodiek schenken, tellen mijn eerdere giften dan mee?

Helaas, giften die zijn gedaan vóór de datum waarop de schenkingsovereenkomst ingaat, rekent de Belastingdienst niet mee.

Als ik overlijd, moet mijn familie dan mijn gift betalen?

Nee, als u overlijdt, vervalt de overeenkomst. Uw nabestaanden hoeven ons dan niets meer te betalen.
Het bedrag dat vóór uw overlijden in het jaar van overlijden is betaald, is nog wel aftrekbaar.

Waarom moet mijn partner de overeenkomst ook ondertekenen?

Op grond van art. 1:88:b van het Burgerlijk Wetboek heeft u de toestemming van uw partner nodig tot het aangaan van de overeenkomst. Met de handtekening van uw partner wordt die toestemming gegeven. Het is dus niet zo dat met die handtekening ook uw partner partij bij de overeenkomst wordt.

Waar vind ik meer informatie over geven met belastingvoordeel?

Op de site van branchevereniging Goede Doelen Nederland, waar ook stichting Vrienden van Expertisecentrum Euthanasie lid van is, vindt u meer informatie over de periodieke gift.

Hier vindt u ook links naar relevante websitepagina’s van de Belastingdienst.

Ik ben er voor u.

Wilt u meer informatie over periodiek schenken aan Vrienden van Expertisecentrum Euthanasie? Neem contact op met Madeleine van Kampen – Coördinator Vrienden van Expertisecentrum Euthanasie.

Telefoon 070 - 891 26 21 Mail vrienden@expertisecentrumeuthanasie.nl