Zorgvuldig en zorgzaam

We begeleiden artsen bij euthanasietrajecten van hun patiënten en verlenen zorg aan hulpvragers die bij hun eigen behandelaar niet terecht kunnen. Artsen geven we informatie, advies, concrete ondersteuning en (na)scholing. Met name voor hulpvragers met complexere euthanasieverzoeken vormt Expertisecentrum Euthanasie een vangnet. Iedereen met een euthanasiewens moet de mogelijkheid hebben om een arts te laten toetsen of dit verzoek aan de wettelijke criteria voldoet.

Jan en Anje willen samen sterven.

‘Routine wordt het nooit.’

‘Het expertisecentrum geeft me ruimte om te leven.’

‘Ik wilde mijn patiënt zelf helpen.’

‘Ik wil het mijzelf niet langer aandoen.’

Zorgvuldig en zorgzaam

We begeleiden artsen bij euthanasietrajecten van hun patiënten en verlenen zorg aan hulpvragers die bij hun eigen behandelaar niet terecht kunnen. Artsen geven we informatie, advies, concrete ondersteuning en (na)scholing. Met name voor hulpvragers met complexere euthanasieverzoeken vormt Expertisecentrum Euthanasie een vangnet. Iedereen met een euthanasiewens moet de mogelijkheid hebben om een arts te laten toetsen of dit verzoek aan de wettelijke criteria voldoet.

Sonja Kersten nieuwe bestuurder Expertisecentrum Euthanasie

Expertisecentrum Euthanasie heeft een nieuwe bestuurder: Sonja Kersten (46). Zij volgt Steven Pleiter op, die op 1 oktober 2020 zijn functie heeft overgedragen. Pleiter was vanaf de oprichting in 2012 bij het expertisecentrum – toen nog Levenseindekliniek – betrokken. Hij gaat met pensioen.

Lees meer
Ondersteuning van artsen

We delen onze expertise

Onze expertise delen we met artsen en verpleegkundigen. We geven op deze website specialistische informatie over euthanasie en over wetgeving. Het ene verzoek is het andere niet. Wat komt er kijken bij het in behandeling nemen van een euthanasieverzoek in het algemeen, of bijvoorbeeld bij dementie? Welke richtlijnen en handreikingen zijn er? We informeren, geven advies en begeleiden.

Ons aanbod voor artsen
Begeleiding van patiënten

We nemen elk verzoek serieus

Wilt u euthanasie en kunt u daarvoor niet bij uw huisarts terecht? Wij onderzoeken we of we u verder kunnen helpen met uw euthanasiewens. Elk euthanasieverzoek nemen we serieus. We beoordelen of onze artsen in uw situatie kunnen voldoen aan de eisen die de Euthanasiewet stelt. Als dat het geval is, voeren wij uw verzoek ook uit. In uw eigen omgeving, want daar voelt u zich het meeste thuis.

U zoekt hulp
Vrienden voor het leven

Steun Expertisecentrum Euthanasie

Dankzij de vrienden van Expertisecentrum Euthanasie zijn we financieel onafhankelijk. Met schenkingen, donaties en morele steun stellen zij ons in staat projecten te ontwikkelen die niet door zorgverzekeraars worden vergoed. En omdat goede vriendschap van twee kanten komt, doen we ook graag wat voor onze vrienden terug.

Vriend worden

Het werk dat we doen levert belangrijke data op. We meten de ontwikkelingen ten opzichte van voorgaande jaren en baseren daarop ons beleid.

Over euthanasie in Nederland