Vrienden voor het leven

Expertisecentrum Euthanasie heeft zo’n 15.000 vrienden. Zij zijn samengebracht in Stichting Vrienden van Expertisecentrum Euthanasie.

Bij het ontstaan in 2012 zorgden de vrienden van het eerste uur ervoor dat de (toen nog) Levenseindekliniek van start kon gaan. Nu stellen de vrienden dankzij hun bijdragen en donaties Expertisecentrum Euthanasie in staat activiteiten te ontwikkelen die niet door zorgverzekeraars worden vergoed.

Enkele voorbeelden van activiteiten die door de vrienden mogelijk worden gemaakt, zijn nascholingen voor artsen en de inzet van de consulent euthanasie. Hiermee begeleidt Expertisecentrum Euthanasie artsen in het zelf onderzoeken van een euthanasiewens. Een hulpvrager hoeft zich dan niet te wenden tot een voor hem of haar onbekende behandelaar.

Onafhankelijk

Dankzij de bijdragen van de vrienden kan Expertisecentrum Euthanasie wetenschappelijk onderzoek doen. Zij werkt daarin samen met anderen, zoals het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Met dit soort onderzoek ontsluit het expertisecentrum de belangrijke data waarover zij beschikt door haar jarenlange ervaring voor meer inzicht in euthanasie.

Een ander belangrijk aspect is dat de vrienden ervoor zorgen dat Expertisecentrum Euthanasie financieel onafhankelijk is. Euthanasie is in Nederland niet meer weg te denken. Het is echter nog steeds een politiek gevoelig onderwerp. Met een goede financiële buffer kan het expertisecentrum haar werk blijven doen ook als externe omstandigheden wijzigen.

Word ook vriend en zorg ervoor dat de euthanasiewens van iedereen die uitzichtloos en ondraaglijk lijdt, kan worden onderzocht.