Euthanasie bij een stapeling van ouderdomsaandoeningen

Euthanasie bij een stapeling van ouderdomsaandoeningen is een zeer actueel en moreel beladen onderwerp. Binnen onze samenleving zijn onnoemelijk veel standpunten hierover denkbaar. Met de scholing Euthanasie bij een stapeling van ouderdomsaandoeningen bestaat nadrukkelijk niet de intentie uw persoonlijk waardensysteem te beïnvloeden. Centraal staan vaardigheden die ten dienste staan van de beoordeling van de zorgvuldigheidscriteria van de Euthanasiewet, met name de criteria betreffende uitzichtloos en ondraaglijk lijden.

Een stapeling van ouderdomsaandoeningen is een optelsom van problemen die door de leeftijd worden veroorzaakt en waarvoor geen echte behandelopties bestaan. We denken dan aan toenemende visusbeperkingen, gehoorklachten, motorische problemen, incontinentieklachten. Deze zorgen ervoor dat de kwaliteit van leven ernstig vermindert en dat het sociale leven vaak toenemend bemoeilijkt wordt.

Na deze nascholing is uw kennis over de wettelijke kaders up to date en hebt u ook uw eigen mening/houding ten aanzien van euthanasie bij een stapeling van ouderdomsaandoeningen kunnen nuanceren èn aanscherpen.

Deelname en kosten
Deelname aan de module Euthanasie bij een stapeling van ouderdomsaandoeningen is uitsluitend voor artsen. In voorkomende gevallen kunnen toehoorders worden toegelaten, na instemming van de cursisten. Aantal deelnemers per nascholing: 4-12.

In onze agenda ziet u waar en wanneer deze module wordt gegeven. U kunt zich online inschrijven. Plaatsing gaat op volgorde van inschrijving. Wanneer er meer belangstellenden zijn dan plaatsen, dan krijgen degenen die zich het eerst hebben aangemeld voorrang. Bij onvoldoende aanmeldingen, wordt de nascholing geannuleerd.

Wilt u zich aanmelden maar zijn er geen vrije plekken meer beschikbaar of staat er geen nieuwe datum in de agenda? Neem contact met ons op via nascholing@expertisecentrumeuthanasie.nl.

Kosten van de nascholing bedragen € 100,00. Dit is inclusief maaltijd in de pauze.

Lesdagen

Euthanasie bij een stapeling van ouderdomsaandoeningen

La Vie Meeting Center 20 november 2024, 15:30 – 20:00 uur