Nadenken over uw dood

Uw dood is mogelijk een onderwerp waar u niet veel bij stil staat. Toch is het goed om na te denken over uw levenseinde en uw gedachten op papier te zetten. Bespreek uw ideeën met uw huisarts en uw naasten. In welke situaties wilt u bijvoorbeeld medisch behandeld worden en in welke situaties niet? Wilt u gereanimeerd worden als dat nodig is? Wilt u euthanasie als u uitzichtloos en ondraaglijk lijdt? En in welke situatie is dat voor u aan de orde?

Als u in de toekomst euthanasie wilt vragen, informeer dan nu al bij uw huisarts hoe hij (of zij) daar tegenover staat. U kunt uw verzoek onderbouwen met een schriftelijke wilsverklaring. Met enige regelmaat bevestigt u aan uw huisarts dat uw wilsverklaring nog steeds actueel is. Als de arts niet open staat voor euthanasie, vraag naar wie hij of zij u kan doorverwijzen.

Vrijwillig levenseinde

Een vrijwillig levenseinde kent verschillende vormen:

  • Euthanasie of hulp bij zelfdoding is sterven onder begeleiding van een arts. Dit bespreekt u met uw (huis)arts;
  • U kunt zich ook laten begeleiden door hulpverleners, die u toegang geven tot een middel dat leidt tot een humane dood. Organisaties als De Einder en de NVVE geven hierover informatie.
  • Sommige mensen willen sterven zonder tussenkomst van een derde. Zij zoeken naar middelen die zorgen voor een humane dood en nemen deze op een door hun gekozen tijd en plek in. Een organisatie die zich hier specifiek mee bezig houdt, is de Coöperatie Laatste Wil.