Praktische info of hulp bij zelfdoding

Bij hulp bij zelfdoding neemt de patiënt het euthanaticum zelf in. Een hoge dosis van een oraal toegediend barbituraat veroorzaakt via depressie van het ademhalingscentrum een respiratoire acidose.  Dit leidt samen met een vasculaire en/of cardiogene shock tot de dood. Voor de orale toediening gebruikt u een lipofiel barbituraat, zoals pentobarbital of secobarbital. Deze barbituraten passeren relatief snel de bloed-hersenbarrière en zorgen daardoor voor een snel intredende werking. Als u deze methode toepast, moet de patiënt in voldoende mate en snel kunnen slikken, niet misselijk en gedehydreerd zijn en geen verstoorde maagdarmpassage hebben. Patiënten die enige tijd opioïden hebben gebruikt, hebben een vertraagde maagpassage met als gevolg dat het langer duurt voordat de patiënt in coma raakt en overlijdt. De barbituraatdrank moet de patiënt zittend innemen.

Verloop Hulp bij zelfdoding

Over het algemeen valt de patiënt binnen 5-10 minuten na het innemen van de barbituraatdrank in slaap. De tijdsduur tot overlijden varieert van 30 minuten tot 2-3 uur. De patiënt kan gaan snurken; bereid de familie hierop voor.

Aandachtspunten

Metoclopramide
Het is essentieel om 12 uur, 6 uur en 1 uur van te voren  metoclopramide te laten innemen om de kans op uitbraken van de barbituraatdrank zo klein mogelijk te maken. Metoclopramide is het anti-emeticum van eerste keuze, omdat het naast een anti-emetische werking ook de maagpassage versnelt.

Barbituraatdrank
Inductie van coma met daarop volgend overlijden gebeurt door inname van 15 gram barbituraat in 100 ml mixtura nontherapeutica. U als arts bent de enige die het drankje mag overhandigen.  De patiënt neemt zelf het euthanaticum in.
Het drankje is licht stroperig en om de bittere smaak enigszins te maskeren is anijs toegevoegd. De ervaring leert dat het als ‘niet lekker’ wordt betiteld.
U moet ervan overtuigd zijn dat de patiënt 100 ml in korte tijd kan drinken. Eventueel kunt u dit van te voren testen.

Noodset euthanatica voor intraveneus gebruik
Zorg altijd voor een infuus, ook bij hulp bij zelfdoding!

De vieze smaak van de drank kan ondanks het gebruik van een anti-emeticum leiden tot braken, met als gevolg dat de patiënt niet de hele dosis inneemt. In dat geval kunt u besluiten over te gaan op de intraveneuze toediening van de euthanatica. Dit betekent dat de euthanatica klaar moeten liggen voor gebruik.
Het tijdsverloop tussen inname en tijdstip van overlijden varieert per individu, maar is in verreweg de meeste gevallen minder dan 30 minuten. Soms kan het langer duren tot zelfs 2 à 3 uur. We adviseren u met de patiënt en de familie een maximale tijdsduur van 1 à 2 uur tot overlijden af te spreken. Als de patiënt dan niet is overleden, gaat u alsnog over op euthanasie, intraveneuze toediening van de euthanatica.