Transparant in wat wij doen

Expertisecentrum Euthanasie werkt binnen wettelijke kaders. We zijn transparant in wat wij doen en leggen hier verantwoording over af. We stellen een goede band met de media op prijs en werken daar waar mogelijk mee aan interviews en leveren vanuit onze expertise graag inhoudelijke kennis, zodat het onderwerp euthanasie feitelijk juist in de media wordt weergegeven. Omdat we zijn gebonden aan het medisch beroepsgeheim kunnen we over individuele hulpvragers geen uitspraken doen.

Persvoorlichting

Journalisten kunnen met hun vragen over Expertisecentrum Euthanasie en aanverwante onderwerpen terecht bij Elke Swart. Zij zorgt ervoor dat u zo snel mogelijk antwoord krijgt op uw vraag, of brengt u in contact met de juiste collega voor een interview.

Telefoon: 070-2170950

 Mail: communicatie@expertisecentrumeuthanasie.nl

Woordvoering

Bestuurder Sonja Kersten doet de woordvoering over Expertisecentrum Euthanasie en maatschappelijk relevante onderwerpen. Arts Marc Mulders is haar achtervang, evenals persvoorlichter Elke Swart. Daarnaast hebben wij verschillende collega’s uit het veld die eveneens de media te woord kunnen staan. Afhankelijk van uw vraag, kijkt de persvoorlichter welke woordvoerder u het beste verder kan helpen.

Woordvoerders Expertisecentrum Euthanasie

  • bestuurder Sonja Kersten
  • arts Marc Mulders
  • persvoorlichter Elke Swart
  • arts Willeke Stadtman
  • arts Constance de Vries
  • psychiater Gerty Casteelen
  • consulent euthanasie Dominique Rijnja
  • consulent euthanasie Jeannine Salvino

Actueel

Hieronder kunt u al onze actuele berichten en opinies vinden.