Elk euthanasieverzoek verdient het om gehoord te worden

De stichting Vrienden van Expertisecentrum Euthanasie ondersteunt het werk van Expertisecentrum Euthanasie, met als doel de euthanasiezorg in Nederland te verbeteren. Het expertisecentrum begeleidt artsen bij euthanasieverzoeken van hun patiënten. De artsen krijgen informatie, advies, concrete ondersteuning en (na)scholing. Voor hulpvragers met complexere euthanasieverzoeken vormt Expertisecentrum Euthanasie een vangnet, want iedereen met een euthanasiewens moet de mogelijkheid hebben om te laten toetsen of dit verzoek aan de wettelijke zorgvuldigheidseisen voldoet.

Geschiedenis

Vrienden van het eerste uur hebben het ontstaan van Expertisecentrum Euthanasie, toen nog Levenseindekliniek, mogelijk gemaakt. In 2012 richtte de Nederlandse Vereniging voor een Vrijwillig Levenseinde (NVVE) de Levenseindekliniek op. Aanleiding was dat veel mensen met uitzichtloos en ondraaglijk lijden niet met hun euthanasiewens bij hun eigen arts terechtkonden. De Levenseindekliniek moest een vangnet zijn voor de mensen die nergens anders terecht konden en tegelijkertijd zouden de artsen in het land opgeleid worden om zelf euthanasieverzoeken te kunnen beoordelen en uitvoeren.

Vrienden
Donateurs, vrienden genoemd, brachten in de eerste jaren het geld voor alle activiteiten bijeen. Dankzij onderhandelingen met zorgverzekeraars wordt euthanasiezorg inmiddels vanuit de basiszorgverzekering gedekt. Nu stellen de vrienden dankzij hun bijdragen Expertisecentrum Euthanasie in staat activiteiten te ontwikkelen die zorgverzekeraars niet vergoeden zoals het delen van expertise om de euthanasiezorg in Nederland te verbeteren.

Van Levenseindekliniek naar Expertisecentrum Euthanasie
In 2019 veranderde de Levenseindekliniek van naam. Expertisecentrum Euthanasie is een betere weergave van de activiteiten. De vrienden gingen mee in de naamsverandering en werden Vrienden van Expertisecentrum Euthanasie.

Wat wij mogelijk maken

Onafhankelijkheid en continuïteit
De financiering van de stichting Vrienden van Expertisecentrum Euthanasie garandeert de continuïteit van Expertisecentrum Euthanasie, ook in een veranderend politiek klimaat. Met een financiële buffer is het expertisecentrum onafhankelijk en kan het zijn werk blijven doen mochten externe omstandigheden wijzigen.

Expertise delen
Sinds de oprichting heeft Expertisecentrum Euthanasie veel kennis en kunde op het gebied van euthanasiezorg opgebouwd. Bijdragen van vrienden maken het mogelijk deze expertise te delen met zorgprofessionals. Dit doen zij onder andere via consulenten euthanasie die artsen bijstaan bij euthanasieverzoeken van hun patiënten en via (na)scholing aan artsen. Relatiebeheerders, ook betaald vanuit de vrienden, zorgen ervoor dat het werkveld deze diensten van het expertisecentrum steeds beter weet te vinden. Belangrijk werk, want zo worden meer patiënten met een euthanasieverzoek door hun eigen arts geholpen.

Deskundigheidsbevordering
Ook steunen de vrienden de deskundigheidsbevordering van de eigen medewerkers van het expertisecentrum. Hierdoor blijft de kwaliteit van de euthanasiezorg die Expertisecentrum Euthanasie zelf biedt gewaarborgd en blijft de interne kennis en kunde op peil.

Wetenschappelijk onderzoek
Tot slot kan, dankzij de vrienden, het expertisecentrum een bijdrage leveren aan wetenschappelijk onderzoek. Expertisecentrum Euthanasie werkt daarin samen met anderen, zoals het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Met dit soort onderzoek ontsluit het expertisecentrum de belangrijke data waarover zij door haar jarenlange ervaring beschikt voor meer inzicht in euthanasie.

Doelstellingen Vrienden van Expertisecentrum Euthanasie

  • Het waarborgen van de financiële onafhankelijkheid en continuïteit van Expertisecentrum Euthanasie;
  • Het geven van voorlichting over een vrijwillig levenseinde en euthanasie;
  • Het bevorderen van betere hulpverlening aan mensen die ondraaglijk en uitzichtloos lijden;
  • Het breder beschikbaar krijgen van de hulpverlening bij levensbeëindiging;
  • Het financieren van de deskundigheid en ontwikkeling van Expertisecentrum Euthanasie en haar medewerkers;
  • Het bevorderen van de deskundigheid van relevante beroepsgroepen.

In het boekje ‘U staat er niet alleen voor’ vertellen artsen over euthanasietrajecten van hun patiënten, waarbij zij ondersteuning kregen van een consulent euthanasie. Vrienden van Expertisecentrum Euthanasie heeft dit boekje mogelijk gemaakt en betaalt de consulenten. Het boekje is samengesteld om zorgprofessionals in te lichten over de consulenten euthanasie. Uiteraard kunt u het boekje als vriend ook interessant vinden of wellicht kunt u uw eigen (huis)arts hierop attenderen. De digitale versie leest u hier.

Vrienden voor het leven

Vrienden zijn welkom op speciale ‘Vriendenbijeenkomsten’ die in het teken staan van euthanasiezorg. Vrienden ontvangen ook drie keer per jaar de nieuwsbrief ‘Vrienden voor het leven’ met actuele informatie en interviews met patiënten, familieleden en medewerkers van het expertisecentrum.

Linda is het gezicht van de stichting Vrienden van Expertisecentrum Euthanasie. Haar zoon is door euthanasie overleden. Ze beloofde hem: als ik iets kan betekenen om het taboe rondom euthanasie voor zwaar gehandicapte jongeren te doorbreken, dan doe ik dat. “Ik heb een speciale band met het expertisecentrum”, zegt ze. Lees hier Linda’s hele verhaal.