Uw steun is onmisbaar

De steun van de vrienden is onmisbaar voor Expertisecentrum Euthanasie. Uw bijdrage zorgt voor continuïteit, ontwikkeling en innovatie van de zorgverlening en de organisatie.

Steun de stichting Vrienden van Expertisecentrum Euthanasie; word ook vriend. U ontvangt de nieuwsbrief en uitnodigingen voor bijeenkomsten over actuele thema’s, zoals euthanasie bij dementie en euthanasie bij stapeling van ouderdomsaandoeningen. U kunt zich HIER inschrijven.

De euthanasiezorg in Nederland wordt gefinancierd door zorgverzekeraars en is kosteloos voor patiënten. Het overige werk van Expertisecentrum Euthanasie, zoals begeleiding van (huis)artsen tijdens euthanasietrajecten en nascholingen voor artsen en verpleegkundigen, is alleen mogelijk door de steun van de vrienden.

Met de hulp van alle vrienden zorgt stichting Vrienden van Expertisecentrum Euthanasie ervoor dat:

  • Expertisecentrum Euthanasie de continuïteit van euthanasiezorg kan garanderen;
  • de onafhankelijkheid en slagvaardigheid van het expertisecentrum wordt ondersteund;
  • Expertisecentrum Euthanasie voortdurend kan werken aan maximale zorgvuldigheid;
  • de interne ontwikkeling van Expertisecentrum Euthanasie wordt ondersteund;
  • Expertisecentrum Euthanasie (huis)artsen kan begeleiden bij euthanasietrajecten, waardoor meer patiënten door hun eigen behandelaar kunnen worden geholpen;
  • Expertisecentrum Euthanasie nascholing voor (huis)artsen kan aanbieden;
  • Expertisecentrum Euthanasie wetenschappelijk onderzoek kan doen, eventueel samen met anderen, zoals het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport;
  • Expertisecentrum Euthanasie zonodig haar artsen juridische bijstand kan bieden.

Hieronder vindt u onze actuele projecten

De stichting Vrienden van Expertisecentrum Euthanasie financiert projecten van het expertisecentrum die niet door de zorgverzekeraars worden vergoed.

CONSULENTEN EUTHANASIE

De consulenten euthanasie van het expertisecentrum begeleiden (huis) artsen bij de uitvoering van euthanasie. Artsen hebben soms nog weinig ervaring of vinden bepaalde hulpvragen te complex. Ze kunnen dan het centrum om begeleiding vragen. Zo draagt Expertisecentrum Euthanasie kennis over aan artsen zodat die de volgende keer een euthanasieverzoek zelf kunnen oppakken.

Artsen weten de consulenten van Expertisecentrum Euthanasie steeds beter te vinden en dat gaat, ondanks corona, gewoon door. Meer dan 200 artsen vroegen de eerste helft van 2020 begeleiding. Opvallend en verheugend is een groeiende vraag van psychiaters.

SCHOLING

Scholing door Expertisecentrum Euthanasie aan artsen is dit jaar door corona heel lastig. De scholing wordt door artsen heel goed gewaardeerd, maar het aantal deelnemers is dit jaar maar klein. Positief is wel dat er goed overleg is met de koepelorganisaties van (huis)artsen. Met hen wordt gekeken of scholing door Expertisecentrum Euthanasie via die organisaties kan lopen. Zo bereiken we meer artsen. Ook wordt een plan ontwikkeld om verpleegkundigen beter te betrekken. Verpleegkundigen mogen euthanasie niet zelf uitvoeren, maar spelen een belangrijke rol in het signaleren van euthanasievragen.

WETENSCHAPPELIJK ONDERZOEK

Expertisecentrum Euthanasie beschikt over unieke kennis en data. Daarom wordt het expertisecentrum vaak gevraagd om bij te dragen aan wetenschappelijk onderzoek. Om dit in goede banen te leiden is er een coördinator wetenschappelijk onderzoek aangesteld. Onderstaande onderzoeken zijn mede mogelijk gemaakt door de stichting Vrienden van Expertisecentrum Euthanasie:

Dossieronderzoek psychiatrie
Een dossieronderzoek naar euthanasietrajecten van mensen met psychiatrische problematiek is uitgevoerd samen met het ministerie van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) en recent gepubliceerd.

Rouw
Er loopt een onderzoek naar rouw van nabestaanden bij het verlies van een dierbare met psychiatrische problemen na euthanasie of na zelfdoding. Dit onderzoek is, zoals u zich kunt voorstellen, voor betrokken nabestaanden emotioneel heel moeilijk. Naar verwachting wordt het onderzoek in 2021 afgerond.

Afgewezen hulpvragen
In het onderzoek naar afgewezen hulpvragen zijn betrokkenen die mee wilden werken een jaar lang gevolgd. Dit onderzoek is klaar maar moet nog worden gepubliceerd. Pas na publicatie mogen wij de resultaten met u delen. Uit het onderzoek is de vraag naar voren gekomen waarom artsen verwijzen naar Expertisecentrum Euthanasie en niet zelf een euthanasievraag oppakken. Deze vraag wordt in het kader van een promotieonderzoek uitgezocht en wordt niet door de vrienden betaald.

Expertisecentrum Euthanasie is er vooral voor de uitvoering van euthanasiezorg, maar wil haar expertise ook graag delen. Om goed om te gaan met de toenemende vraag naar medewerking aan wetenschappelijk onderzoek wordt momenteel een beleidsplan opgesteld. Uitgangspunten voor medewerking aan wetenschappelijk onderzoek zijn het vergroten van expertise op het gebied van euthanasiezorg, een bijdrage leveren aan het maatschappelijk debat en de kennis over euthanasie in het land versterken. Expertisecentrum Euthanasie blijft eigenaar van alle gegevens.

DESKUNDIGHEIDSBEVORDERING

De vrienden betalen de deskundigheidsbevordering van medewerkers van Expertisecentrum Euthanasie. Scholing voor nieuwe artsen en verpleegkundigen, studiedagen voor alle medewerkers en intervisiebijeenkomsten om ervaringen te delen en de vinger aan de pols te houden. Het is belangrijk dat de missie van Expertisecentrum Euthanasie door alle medewerkers wordt gedeeld. Door corona hebben de scholingsactiviteiten dit jaar tot nu toe op een laag pitje gestaan. Inmiddels worden ze - soms op alternatieve manieren – weer opgepakt.

RELATIEBEHEERDER GGZ

Expertisecentrum Euthanasie krijgt veel hulpvragen van mensen met psychiatrische problemen en heeft te weinig psychiaters. Werving van meer psychiaters voor het expertisecentrum is actief opgepakt. Daarnaast is in de vriendenbegroting een relatiebeheerder GGZ opgenomen die actief instellingen in de geestelijke gezondheidszorg gaat benaderen voor scholing en samenwerking, zodat hulpvragen meer en beter door psychiaters zelf kunnen worden opgepakt.