Veelgestelde vragen vrienden

Hieronder hebben wij de meest voorkomende vragen op een rij gezet.

Moet er altijd een medische grondslag zijn voor euthanasie?

Voor euthanasie is een medische grondslag, lichamelijk of psychisch, noodzakelijk. Ook problemen die door ouderdom worden veroorzaakt en op zichzelf niet levensbedreigend zijn kunnen gezamenlijk een medische grondslag vormen. De zogenoemde ‘stapeling van ouderdomsaandoeningen’. We denken dan aan toenemende visusbeperkingen, gehoorklachten, motorische problemen en incontinentieklachten; medische aandoeningen die de kwaliteit van leven ernstig verminderen en waarvoor geen behandeling is. Vorig jaar ontving Expertisecentrum Euthanasie 380 verzoeken van patiënten met een opeenstapeling van ouderdomsaandoeningen.
Op basis van de Wet toetsing levensbeëindiging op verzoek en hulp bij zelfdoding (Wtl) konden hiervan 115 verzoeken worden ingewilligd.