Wat doen wij met uw steun?

Als u ons steunt, wilt u natuurlijk weten wat er met uw donatie(s) gebeurt. Elk jaar maakt de stichting Vrienden van Expertisecentrum Euthanasie een rapport inzake de jaarrekening. Onderdelen daarvan zijn het bestuursverslag en de (financiële) jaarrekening. In het financiële deel geven we een overzicht van de balans en de winst- en verliesrekening plus een toelichting daarop. Ook hebben we een meerjarenbeleidsplan, waarin onze plannen uit een worden gezet. Hieronder vindt u een overzicht van de meest actuele stukken.

Actuele documenten
* Deze pagina is in opbouw, eind april 2024 zullen alle onderstaande documenten bijgewerkt zijn.

Statuten

Op 12 oktober 2023 heeft een statutenwijziging plaatsgevonden, bekijk hier de statuten.

Rapport inzake jaarrekening

Wilt u eerdere jaarrekeningen van ons inzien, dan kunt u deze opvragen via ons contactformulier.

CBF-Erkenningspaspoort