Feiten en cijfers

Het werk dat we doen levert belangrijke data op. We meten de ontwikkelingen ten opzichte van voorgaande jaren en baseren daarop ons beleid.

We kijken bijvoorbeeld naar de verdeling van hulpvragers per diagnose, per provincie of per geslacht. En naar de verhouding van het aantal gehonoreerde verzoeken ten opzichte van het aantal hulpvragen. Hier vindt u de feiten en cijfers van het afgelopen jaar.

Downloads

Onze statuten, beleidsplannen, jaarverslagen en jaarrekeningen kunt u hieronder downloaden.