U zoekt hulp

Iedereen die uitzichtloos en ondraaglijk lijdt en een euthanasiewens heeft, moet die wens door een arts kunnen laten beoordelen. Bij voorkeur doet uw eigen (huis)arts dit. Onze consulenten kunnen uw behandelaar helpen met advies en begeleiding bij uw euthanasieverzoek. Expertisecentrum Euthanasie vormt een vangnet voor hulpvragers die niet bij hun eigen behandelaar terecht kunnen. Dit is vooral aan de orde bij complexere euthanasieverzoeken.

Onze artsen verlenen euthanasie als zij ervan overtuigd zijn dat zij in uw situatie aan alle wettelijk gestelde eisen kunnen voldoen. Hiervoor doen een arts en een verpleegkundige van ons expertisecentrum grondig onderzoek. Pas tijdens dit onderzoek blijkt of uw euthanasieverzoek ingewilligd kan worden. Het insturen van uw aanmelding op zich betekent dus niet automatisch dat we u kunnen helpen.

Als u zich bij ons wilt aanmelden, dan vindt u hier informatie over hoe u dat het beste kunt doen. We kunnen uw aanmelding alleen in behandeling nemen als aan alle aanmeldingsvoorwaarden is voldaan.

De duur van een volledig traject is onder andere afhankelijk van uw diagnose en de regio waar u woont en bedraagt minimaal enkele weken.

De procedure bij Expertisecentrum Euthanasie

  • De procedure bij Expertisecentrum Euthanasie begint als u een volledig ingevuld aanmeldingsformulier heeft ingediend.
  • Vervolgens is het belangrijk dat uw medisch dossier met ons gedeeld wordt. Hierover nemen we contact met u op.
  • Wanneer uw aanmelding en dossier compleet zijn en aan alle aanmeldingsvoorwaarden voldoen, beginnen we met een eerste onderzoek op basis van uw dossier. Dit onderzoek maakt duidelijk of wij uw aanvraag verder in behandeling kunnen nemen.  .
  • Als dat zo is, neemt een van onze ambulante teams, bestaande uit een arts en een verpleegkundige, contact met u op voor een kennismakingsgesprek. In dit gesprek wordt over uw stervenswens gesproken en onderzocht of Expertisecentrum Euthanasie u kan helpen.
  • Gedurende het onderzoek zal het team contact opnemen met uw behandelend arts om uw verzoek te bespreken en om aanvullende relevante medische gegevens te vragen.
  • Hierna vinden nog enkele gesprekken plaats, waarin het team en u elkaar goed leren kennen en uw verzoek verder wordt onderzocht. Soms is het nodig dat er een second opinion gedaan wordt door een andere arts.
  • Als het team ervan overtuigd is dat u geholpen kunt worden, vragen we een onafhankelijke arts (SCEN-arts) eveneens naar uw verzoek te kijken. Deze arts toetst het onderzoek van ons team aan de door de wet gestelde eisen en geeft daar een advies over aan het team.
  • Als het team na het advies van de SCEN-arts nog steeds van mening is, dat zij u euthanasie kunnen verlenen, bespreken onze arts en verpleegkundige met u hoe uw verzoek ingewilligd kan worden.

Het is goed om te beseffen dat u op ieder moment uw verzoek kunt intrekken. Er kunnen ook redenen zijn waarom Expertisecentrum Euthanasie u niet kan helpen en deze redenen bespreken we dan met u.