U zoekt hulp

Iedereen die uitzichtloos en ondraaglijk lijdt en een euthanasiewens heeft, moet die wens door een arts kunnen laten beoordelen. Bij voorkeur doet uw eigen (huis)arts dit. Expertisecentrum Euthanasie vormt een vangnet voor hulpvragers die niet bij hun eigen behandelaar terecht kunnen. Dit is vooral aan de orde bij complexere euthanasieverzoeken.

Bij Expertisecentrum Euthanasie verlenen onze artsen euthanasie als zij ervan overtuigd zijn dat zij in uw situatie aan alle wettelijk gestelde eisen kunnen voldoen. Hiervoor doen een arts en een verpleegkundige van ons expertisecentrum grondig onderzoek. Pas tijdens dit onderzoek blijkt of uw euthanasieverzoek ingewilligd kan worden. Het insturen van uw aanmelding op zich betekent dus niet automatisch dat we u kunnen helpen.

We hebben veelgestelde vragen op een rij gezet. Staat uw vraag er niet bij? Neemt u gerust contact met ons op. In onze brochure vindt u meer informatie over Expertisecentrum Euthanasie.

Als u zich bij ons wilt aanmelden, dan vindt u hier informatie over hoe u dat het beste kunt doen.

Uw euthanasiewens onderzocht

Als u zich bij Expertisecentrum Euthanasie heeft aangemeld, beoordelen we uw aanvraag nauwkeurig. Mocht er informatie ontbreken of zijn er vragen met betrekking tot uw aanmelding dan nemen we contact met u op. Als alle documenten voor uw aanvraag compleet zijn, beginnen we met een eerste onderzoek. We vragen informatie op uit uw medisch dossier bij behandelend artsen om een compleet overzicht van uw hulpvraag te krijgen.

Dit onderzoek maakt duidelijk of wij u aanvraag verder in behandeling kunnen nemen. Als dat zo is, neemt een van onze ambulante teams, bestaande uit een arts en een verpleegkundige. Zij gaan uw aanmelding verder onderzoeken. Zij maken een afspraak met u voor een kennismakingsgesprek. Dit is een uitgebreid gesprek, met u en (zo mogelijk) uw naasten. In dit gesprek wordt over uw stervenswens gesproken en onderzocht of Expertisecentrum Euthanasie u kan helpen.

Na het kennismakingsgesprek zal het team met uw behandelend arts contact opnemen, om uw verzoek te bespreken en om aanvullende relevante medische gegevens te vragen. Hierna vinden nog enkele gesprekken plaats, waarin het team en u elkaar goed leren kennen en uw verzoek verder wordt onderzocht.

Als het team ervan overtuigd is dat u geholpen kunt worden, vragen we een onafhankelijke arts (SCEN-arts) eveneens naar uw verzoek te kijken. Deze arts toetst het onderzoek van ons team aan de door de wet gestelde eisen en geeft daar een advies over aan het team. Het inschakelen van een onafhankelijke arts is vanuit de wet verplicht. Als het team na het advies van de SCEN-arts nog steeds van mening is, dat zij u euthanasie kunnen verlenen, bespreken onze arts en verpleegkundige met u hoe uw verzoek ingewilligd kan worden en op welke wijze.

Het is goed om te beseffen dat u op ieder moment uw verzoek kunt intrekken. Er kunnen ook redenen zijn waarom Expertisecentrum Euthanasie u niet kan helpen en deze redenen bespreken we dan met u.