U zoekt hulp

Patiënteninformatie m.b.t. Covid-19

Expertisecentrum Euthanasie wordt momenteel geconfronteerd met een ongekend hoog aantal aanmeldingen. Meer reguliere zorgverleners sturen hun patiënten door en ook het expertisecentrum heeft vanwege de coronapandemie een beperktere capaciteit. Patiënten die zich aanmelden met lichamelijke aandoeningen moeten rekening houden met een wachttijd van enkele weken tot maanden, afhankelijk van de beschikbaarheid van artsen en verpleegkundigen in de regio waar de hulpvrager woont. Voor patiënten met psychische aandoeningen bedraagt de wachttijd nog steeds zo’n twee jaar. Aanmeldingen die als urgent worden beoordeeld (dit betreft vaak patiënten die in een terminale fase zijn) proberen we binnen enkele dagen in behandeling te nemen, maar hoe pijnlijk dat ook is, ook dat is afhankelijk van de beschikbaarheid van artsen en verpleegkundigen in de betreffende regio.

Om verspreiding van Covid-19 te voorkomen, volgt Expertisecentrum Euthanasie de RIVM-richtlijnen. Onze artsen en verpleegkundigen verzoeken patiënten en diens naasten om tijdens huisbezoeken rekening te houden met onderstaande maatregelen:

  • De verplichte 1,5 meter afstand houden (zonder dat essentiële medische zorg in gevaar komt);
  • Het dragen van een mondneusmasker (tenzij aanwezigen op vaste plek zitten);
  • Maximaal 4 aanwezigen per huisbezoek, zoveel mogelijk uit het eigen gezin, afgezien van het team van Expertisecentrum Euthanasie. Voorafgaand aan een huisbezoek worden afspraken met u gemaakt over de aanwezigheid van naasten;
  • We verzoeken aanwezigen dringend een zelftest te doen voorafgaand aan het huisbezoek. Het team van Expertisecentrum Euthanasie zal voorafgaand aan het huisbezoek ook een zelftest doen.
Iedereen die uitzichtloos en ondraaglijk lijdt en een euthanasiewens heeft, moet die wens door een arts kunnen laten beoordelen. Bij voorkeur doet uw eigen (huis)arts dit. Expertisecentrum Euthanasie vormt een vangnet voor hulpvragers die niet bij hun eigen behandelaar terecht kunnen. Dit is vooral aan de orde bij complexere euthanasieverzoeken.

Bij Expertisecentrum Euthanasie verlenen onze artsen euthanasie als zij ervan overtuigd zijn dat zij in uw situatie aan alle wettelijk gestelde eisen kunnen voldoen. Hiervoor doen een arts en een verpleegkundige van ons expertisecentrum grondig onderzoek. Pas tijdens dit onderzoek blijkt of uw euthanasieverzoek ingewilligd kan worden. Het insturen van uw aanmelding op zich betekent dus niet automatisch dat we u kunnen helpen.

We hebben veelgestelde vragen op een rij gezet. Staat uw vraag er niet bij? Neemt u gerust contact met ons op. In onze brochure vindt u meer informatie over Expertisecentrum Euthanasie.

Als u zich bij ons wilt aanmelden, dan vindt u hier informatie over hoe u dat het beste kunt doen.

Uw euthanasiewens onderzocht

Als u zich bij Expertisecentrum Euthanasie heeft aangemeld, beoordelen we uw aanvraag nauwkeurig. Mocht er informatie ontbreken of zijn er vragen met betrekking tot uw aanmelding dan nemen we contact met u op. Als alle documenten voor uw aanvraag compleet zijn, beginnen we met een eerste onderzoek. We vragen informatie op uit uw medisch dossier bij behandelend artsen om een compleet overzicht van uw hulpvraag te krijgen.

Dit onderzoek maakt duidelijk of wij uw aanvraag verder in behandeling kunnen nemen. Als dat zo is, neemt een van onze ambulante teams, bestaande uit een arts en een verpleegkundige contact met u op. Zij gaan uw aanmelding verder onderzoeken. Zij maken een afspraak met u voor een kennismakingsgesprek. Dit is een uitgebreid gesprek, met u en (zo mogelijk) uw naasten. In dit gesprek wordt over uw stervenswens gesproken en onderzocht of Expertisecentrum Euthanasie u kan helpen.

Na het kennismakingsgesprek zal het team met uw behandelend arts contact opnemen, om uw verzoek te bespreken en om aanvullende relevante medische gegevens te vragen. Hierna vinden nog enkele gesprekken plaats, waarin het team en u elkaar goed leren kennen en uw verzoek verder wordt onderzocht.

Als het team ervan overtuigd is dat u geholpen kunt worden, vragen we een onafhankelijke arts (SCEN-arts) eveneens naar uw verzoek te kijken. Deze arts toetst het onderzoek van ons team aan de door de wet gestelde eisen en geeft daar een advies over aan het team. Het inschakelen van een onafhankelijke arts is vanuit de wet verplicht. Als het team na het advies van de SCEN-arts nog steeds van mening is, dat zij u euthanasie kunnen verlenen, bespreken onze arts en verpleegkundige met u hoe uw verzoek ingewilligd kan worden en op welke wijze.

Het is goed om te beseffen dat u op ieder moment uw verzoek kunt intrekken. Er kunnen ook redenen zijn waarom Expertisecentrum Euthanasie u niet kan helpen en deze redenen bespreken we dan met u.