Veelgestelde vragen

Hieronder hebben wij de meest voorkomende vragen op een rij gezet.

Hoe groot is mijn kans op euthanasie?

Afgelopen jaren is gebleken, dat Expertisecentrum Euthanasie ongeveer een derde van alle verzoeken kan inwilligen. Een derde moeten we afwijzen, omdat onze artsen met dit verzoek niet aan alle eisen van de wet kunnen voldoen. En nog eens een derde komt niet tot euthanasie, omdat de patiënt al overlijdt voordat het verzoek is onderzocht, niet meewerkt aan het opvragen van gegevens of het verzoek intrekt. Terminale kankerpatiënten zien hun verzoek vaker gehonoreerd dan psychiatrische patiënten en mensen met dementie.

Hoe lang duurt het voordat ik euthanasie krijg?

Het hangt van uw persoonlijke situatie af of een team van Expertisecentrum Euthanasie veel of weinig tijd nodig heeft om uw euthanasieverzoek te kunnen beoordelen. Terminaal zieke kankerpatiënten bijvoorbeeld kunnen soms heel snel geholpen worden, terwijl psychiatrische patiënten rekening moeten houden met langdurig onderzoek, dat vaak vele maanden vergt.

Wat kost het mij of mijn nabestaanden als ik euthanasie krijg bij Expertisecentrum Euthanasie?

Expertisecentrum Euthanasie heeft met alle zorgverzekeraars in Nederland afspraken gemaakt over vergoeding van de kosten. De kosten worden dus gedekt door uw zorgverzekering.

Kan ik bij Expertisecentrum Euthanasie overlijden?

Het team van Expertisecentrum Euthanasie komt voor het onderzoek naar u toe. Als blijkt dat u euthanasie kunt krijgen, verlenen zij u dat in uw eigen woonomgeving. Uit ervaring weten we dat vrijwel iedereen daar ook de voorkeur aan geeft.

Hoe loopt de procedure?

Op onze pagina U zoekt hulp vindt u informatie over de procedure.

Wat zijn de wettelijke criteria waaraan een arts moet voldoen?

De wet stelt dat de arts die u euthanasie geeft tot de overtuiging moet zijn gekomen dat u ondraaglijk en uitzichtloos lijdt, dat behandeling geen zin meer heeft en dat er geen redelijke andere alternatieven meer zijn. De arts moet daarnaast zeker weten dat het úw verzoek is (en dus niet van familie bijvoorbeeld), dat het verzoek duurzaam is (dus niet in een opwelling gedaan) en dat u goed begrijpt wat de consequentie is van wat u vraagt. U moet wilsbekwaam zijn.

Waar moet ik rekening mee houden?

Ook Expertisecentrum Euthanasie moet zich houden aan de wet. Dat betekent dat we medische gegevens opvragen en dat we nieuw medisch onderzoek doen om te bepalen of onze arts in uw situatie kan voldoen aan de eisen van de wet. Soms kan aanvullend onderzoek van een medisch specialist, een psychiater of geriater nodig zijn. De arts van Expertisecentrum Euthanasie raadpleegt daarnaast ook nog een onafhankelijk arts, de zogenoemde SCEN-arts, die zich over uw verzoek zal buigen.

Wat moet ik doen om euthanasie te krijgen bij Expertisecentrum Euthanasie?

De eerste stap is uw eigen arts om euthanasie vragen. Pas als die niet aan uw wens kan voldoen, kunt u zich tot ons wenden. Expertisecentrum Euthanasie helpt alleen mensen die eerst bij hun behandelend arts een euthanasieverzoek hebben ingediend. Hebt u dat gedaan en kan of wil uw arts niet aan uw verzoek voldoen, dan kunt u ons aanmeldingsformulier invullen of contact met ons opnemen.

Wat is het verschil tussen euthanasie en hulp bij zelfdoding?

De Wet toetsing levensbeëindiging op verzoek en hulp bij zelfdoding (Wtl) biedt twee mogelijkheden om een euthanasieverzoek in te vullen:
• Het toedienen van middelen via een injectie of per infuus (euthanasie);
• Het overhandigen van een glas met een drankje aan de hulpvrager die dit zelf inneemt (hulp bij zelfdoding).

Hulp bij zelfdoding wordt vaak gezien als de ultieme manier om de regie te behouden: de patiënt drinkt immers zelf het glas met dodelijke medicijnen leeg. In een aantal gevallen is de orale methode niet mogelijk, bijvoorbeeld omdat een patiënt niet kan slikken. Soms geeft het ambulante team de voorkeur aan euthanasie, vanwege het beter voorspelbare verloop van het overlijden.

Steeds minder patiënten kiezen voor de orale methode. Vijf jaar geleden bedroeg het percentage hulp bij zelfdoding zeventien procent; in 2019 nog maar vijf procent. Een aanzienlijk verschil.

Zijn er wachtlijsten bij Expertisecentrum Euthanasie?

In 2019 ontving Expertisecentrum Euthanasie 3.122 hulpvragen. Elke werkdag melden zich dus dertien mensen die zeggen: ‘Help mij, ik kan niet verder’. De wachttijden voor euthanasietrajecten zonder psychiatrische problematiek zijn te verwaarlozen. Als een ambulant team een hulpvraag onderzoekt start het daar in de helft van alle gevallen binnen vijftien dagen mee en wordt binnen twee maanden euthanasie verleend. Andere trajecten kunnen langer duren. Dit geldt bijvoorbeeld voor patiënten met de ziekte van Alzheimer, die door een team van Expertisecentrum Euthanasie gedurende langere tijd gemonitord worden. In het algemeen geldt: hoe complexer het verzoek, hoe langer het duurt voordat euthanasie verleend kan worden. Schrijnend is de wachttijd voor een euthanasietraject gebaseerd op psychiatrische problematiek. Deze is opgelopen tot een jaar of langer. In Nederland zijn weinig psychiaters die euthanasieverzoeken in behandeling willen nemen. Expertisecentrum Euthanasie heeft een tekort aan psychiaters.

Moeten mijn kinderen het eens zijn met mijn verzoek?

Bij de beoordeling van een euthanasieverzoek is het van belang dat de arts (in geval van Expertisecentrum Euthanasie het team van arts en verpleegkundige) zorgvuldig te werk gaat. Het betrekken van naasten is onderdeel van deze zorgvuldigheid. Verplicht is dit echter niet, laat staan dat de kinderen het ermee eens moeten zijn.

U en uw arts moeten tot de overtuiging komen dat euthanasie de juiste oplossing voor uw situatie is. Tijdens de beoordeling van een euthanasieverzoek zal de arts doorgaans proberen uw kinderen erbij te betrekken. Als u geen toestemming geeft, mag de arts geen contact met de kinderen opnemen.

Is palliatieve sedatie een alternatief voor euthanasie?

Palliatieve sedatie is het verlagen van het bewustzijn om het lijden te verlichten en valt onder normaal medisch handelen. Sedatie mag als de arts verwacht dat de levensverwachting van de patiënt niet langer is dan veertien dagen. Er is geen speciaal toetsingskader, zoals bij euthanasie. Als het nodig is, kan het snel worden ingezet; zeven dagen per week, vierentwintig uur per dag. Voor euthanasie ligt dit anders. De arts moet ten minste één andere arts consulteren, verslagen voor de toetsingscommissie voorbereiden en de benodigde medicatie bestellen. Dit kost tijd. Vaak minstens enkele dagen. Soms is die tijd er niet en is de keuze voor palliatieve sedatie soms beter dan wachten op euthanasie.

Als een patiënt in aanmerking komt voor palliatieve sedatie maar tevens een euthanasiewens heeft, staat dit het tegemoet komen aan de euthanasiewens niet in de weg. In de Euthanasiewet staat dat euthanasie alleen mag als redelijke andere oplossingen ontbreken. Palliatieve sedatie is niet per definitie een redelijke andere oplossing, maar kan dat in sommige gevallen wél zijn: als het lijden zó groot is, dat niet op het regelen van euthanasie gewacht kan worden.

Overige vragen

Staat uw vraag hier niet bij? Neem contact op met Expertisecentrum Euthanasie. We doen ons best uw vraag zo goed en snel mogelijk te beantwoorden.