Veelgestelde vragen

Hieronder hebben wij de meest voorkomende vragen op een rij gezet.

Hoe groot is mijn kans op euthanasie?

Afgelopen jaren is gebleken, dat Expertisecentrum Euthanasie ongeveer een derde van alle verzoeken kan inwilligen. Een derde moeten we afwijzen, omdat onze artsen met dit verzoek niet aan alle eisen van de wet kunnen voldoen. En nog eens een derde komt niet tot euthanasie, omdat de patiënt al overlijdt voordat het verzoek is onderzocht, niet meewerkt aan het opvragen van gegevens of het verzoek intrekt. Terminale kankerpatiënten zien hun verzoek vaker gehonoreerd dan psychiatrische patiënten en mensen met dementie.

Hoe lang duurt het voordat ik euthanasie krijg?

Het hangt van uw persoonlijke situatie af of een team van Expertisecentrum Euthanasie veel of weinig tijd nodig heeft om uw euthanasieverzoek te kunnen beoordelen. Terminaal zieke kankerpatiënten bijvoorbeeld kunnen soms heel snel geholpen worden, terwijl psychiatrische patiënten rekening moeten houden met langdurig onderzoek, dat vaak vele maanden vergt.

Wat kost het mij of mijn nabestaanden als ik euthanasie krijg bij Expertisecentrum Euthanasie?

Expertisecentrum Euthanasie heeft met alle zorgverzekeraars in Nederland afspraken gemaakt over vergoeding van de kosten. De kosten worden dus gedekt door uw zorgverzekering.

Kan ik bij Expertisecentrum Euthanasie overlijden?

Het team van Expertisecentrum Euthanasie komt voor het onderzoek naar u toe. Als blijkt dat u euthanasie kunt krijgen, verlenen zij u dat in uw eigen woonomgeving. Uit ervaring weten we dat vrijwel iedereen daar ook de voorkeur aan geeft.

Hoe loopt de procedure?

Op onze pagina U zoekt hulp vindt u informatie over de procedure.

Wat zijn de wettelijke criteria waaraan een arts moet voldoen?

De wet stelt dat de arts die u euthanasie geeft tot de overtuiging moet zijn gekomen dat u ondraaglijk en uitzichtloos lijdt, dat behandeling geen zin meer heeft en dat er geen redelijke andere alternatieven meer zijn. De arts moet daarnaast zeker weten dat het úw verzoek is (en dus niet van familie bijvoorbeeld), dat het verzoek duurzaam is (dus niet in een opwelling gedaan) en dat u goed begrijpt wat de consequentie is van wat u vraagt. U moet wilsbekwaam zijn.

Waar moet ik rekening mee houden?

Ook Expertisecentrum Euthanasie moet zich houden aan de wet. Dat betekent dat we medische gegevens opvragen en dat we nieuw medisch onderzoek doen om te bepalen of onze arts in uw situatie kan voldoen aan de eisen van de wet. Soms kan aanvullend onderzoek van een medisch specialist, een psychiater of geriater nodig zijn. De arts van Expertisecentrum Euthanasie raadpleegt daarnaast ook nog een onafhankelijk arts, de zogenoemde SCEN-arts, die zich over uw verzoek zal buigen.

Wat moet ik doen om euthanasie te krijgen bij Expertisecentrum Euthanasie?

De eerste stap is uw eigen arts om euthanasie vragen. Pas als die niet aan uw wens kan voldoen, kunt u zich tot ons wenden. Expertisecentrum Euthanasie helpt alleen mensen die eerst bij hun behandelend arts een euthanasieverzoek hebben ingediend. Hebt u dat gedaan en kan of wil uw arts niet aan uw verzoek voldoen, dan kunt u ons aanmeldingsformulier invullen of contact met ons opnemen.

Overige vragen

Staat uw vraag hier niet bij? Neem contact op met Expertisecentrum Euthanasie. We doen ons best uw vraag zo goed en snel mogelijk te beantwoorden.