Advies en begeleiding op maat

Heeft u advies of begeleiding nodig bij een euthanasieverzoek? Neem dan contact met ons op. Ook met overige vragen over euthanasie kunt u bij ons terecht.

Onze consulenten euthanasie kunnen uw vragen beantwoorden, informatie geven of begeleiden tijdens het euthanasietraject. Dankzij de professionele inzet van de consulent euthanasie kan een euthanasieverzoek binnen de vaste behandelrelatie van arts en patiënt blijven.

Het team consulenten bestaat uit gespecialiseerde verpleegkundigen die reeds langere tijd in dienst zijn van Expertisecentrum Euthanasie. Allen hebben ruime ervaring met euthanasie en kennis van de palliatieve en terminale zorg. Tevens hebben zij een opleiding gevolgd in onder meer coaching en psychosociale begeleiding.

Voorbeelden waarbij een beroep kan worden gedaan op de consulent euthanasie:

  • geen of weinig ervaring met euthanasieverzoeken;
  • twijfel over de mogelijkheden die de Euthanasiewet biedt;
  • vragen over dossiervorming en verslaglegging (richting GGD en RTE);
  • twijfel of u aan de zorgvuldigheidscriteria kunt voldoen;
  • een complex euthanasieverzoek;
  • een emotioneel belastend euthanasieverzoek;
  • een te vroege euthanasievraag;
  • ervaren van druk om euthanasie uit te voeren.

De consulent euthanasie begeleidt u op maat, zodat u zelfstandig of in teamopzet het euthanasietraject met de patiënt kunt doorlopen. Op maat begeleiden betekent dat de hulpvraag kan variëren van een eenmalig telefonisch consult tot begeleiding gedurende het gehele euthanasietraject. Ook kan de consulent scholing verzorgen binnen een (huis)artsengroep.

Mocht u wel het euthanasietraject met de patiënt willen doorlopen, maar wilt of kunt u zelf de euthanasie niet verlenen, dan kunt u een beroep doen op een arts verbonden aan Expertisecentrum Euthanasie, die u dan als consulent zal bijstaan.