Advies en begeleiding op maat

Heeft u advies of begeleiding nodig bij een euthanasieverzoek? Neem dan contact met ons op.

Voor overige vragen over euthanasiezorg kunt u ons bellen via 070 217 06 01 (ma t/m vrij van 09.00 tot 17.00 uur). Deze overleglijn is uitsluitend voor zorgprofessionals.

Onze consulenten euthanasie kunnen uw vragen beantwoorden, informatie geven of begeleiden tijdens het euthanasietraject. Dankzij de professionele inzet van de consulent euthanasie kan een euthanasieverzoek binnen de vaste behandelrelatie van arts en patiënt blijven.

Het team consulenten bestaat uit gespecialiseerde artsen en verpleegkundigen die reeds langere tijd in dienst zijn van Expertisecentrum Euthanasie. Allen hebben ruime ervaring met euthanasie en kennis van de palliatieve en terminale zorg. Tevens hebben zij een opleiding gevolgd in onder meer coaching en psychosociale begeleiding.

In het boekje U staat er niet alleen voor | Zorgprofessionals over hun ervaringen met de consulent van Expertisecentrum Euthanasie reflecteren veertien artsen en een verpleegkundig specialist terug op euthanasietrajecten van hun patiënten, waarbij een consulent betrokken was.

De digitale versie leest u hier.

Voorbeelden waarbij een beroep kan worden gedaan op de consulent euthanasie:

  • Advies (telefonisch, mail, persoonlijk)
  • Hulp bij toetsing wettelijke zorgvuldigheidseisen
  • Hulp bij aanvragen second opinion
  • Hulp bij feitelijke uitvoering
  • Hulp bij dossier RTE
  • Emotionele steun
  • Nascholing (ABAN-geaccrediteerd, 4 pnt)

De consulent euthanasie begeleidt u op maat, zodat u zelfstandig of in teamopzet het euthanasietraject met de patiënt kunt doorlopen. Op maat begeleiden betekent dat de hulpvraag kan variëren van een eenmalig telefonisch consult tot begeleiding gedurende het gehele euthanasietraject. Ook kan de consulent scholing verzorgen binnen een (huis)artsengroep.

Mocht u wel het euthanasietraject met de patiënt willen doorlopen, maar wilt of kunt u zelf de euthanasie niet verlenen, dan kunt u een beroep doen op een arts verbonden aan Expertisecentrum Euthanasie, die u dan als consulent zal bijstaan.