Organisatie

In het land werkt Expertisecentrum Euthanasie met een netwerk van honderdzestig artsen en verpleegkundigen.

Op het kantoor in Den Haag bevinden zich de faciliterende diensten, die ervoor zorgen dat de zorgprofessionals hun werk goed kunnen doen. De dagelijkse leiding van Expertisecentrum Euthanasie is in handen van de raad van bestuur. Daarnaast kent de organisatie een raad van toezicht en een adviesraad.

Raad van bestuur

Sonja Kersten

  • Declaraties 2023
  • Zij had in 2023 als nevenactiviteit: lid van de raad van toezicht van het IJsselland ziekenhuis.

Raad van toezicht

Charlotte Grezel, voorzitter
Henk Don, lid
Flip Sutorius, lid
Suzanne van der Vathorst, lid
Ria van Vliet, lid

Adviesraad

Eveline van Dieten
Robert-Jan van Eenennaam
Francine Giskes
Arie Nieuwenhuijzen Kruseman
Sabine Netters
Dorothea Touwen

Zorgvuldig en zorgzaam

We hebben een netwerk van honderdzestig artsen en verpleegkundigen in het land. Samen vormen we een vangnet voor mensen met een actueel euthanasieverzoek, waarbij de behandelend arts niet in staat is om dat in te vullen. Teams, bestaande uit een arts en een verpleegkundige, onderzoeken euthanasieverzoeken en voeren deze uit als aan de zorgvuldigheidseisen wordt voldaan: zorgvuldig en zorgzaam.

Leren vanuit de praktijk

Onze expertise is gefundeerd op duizenden hulpvragen van veelal complexe euthanasieverzoeken. Dit stelt ons in staat om collega-artsen te begeleiden bij de toetsing en uitvoering van een euthanasieverzoek. We bieden hierbij praktische- en emotionele steun en verminderen de onzekerheid die vaak met de behandeling van een euthanasieverzoek gepaard gaat. Het zijn onze consulenten euthanasie die deze ondersteuning bieden. Zij zijn zeer ervaren verpleegkundigen en artsen.

Gebaseerd op onze casuïstiek ontwikkelden we modules voor scholing van beginnende en meer ervaren collega-artsen. Deze bieden we aan via regionale nascholing. Onze modules worden verzorgd door docenten die allen werkzaam zijn bij Expertisecentrum Euthanasie.

Kwaliteit staat voorop

We leveren een bijdrage aan het maatschappelijk debat, waarbij ons streven is om vanuit onze expertise op een feitelijke, genuanceerde wijze deel te nemen. Onze deskundigheid op het gebied van euthanasiezorg brengt met zich mee dat we voor instellingen en organisaties een interessante samenwerkingspartner zijn. De snel toenemende hoeveelheid data waarover Expertisecentrum Euthanasie beschikt, leent zich bij uitstek voor wetenschappelijk onderzoek. We zoeken naar een zinvolle bijdrage door data, informatie en kennis ter beschikking te stellen aan onderzoekers.

Een deskundige partner

In de loop der tijd heeft Expertisecentrum Euthanasie veel deskundigheid opgebouwd. Met name bij de complexere euthanasieverzoeken, waarbij bijvoorbeeld sprake is van psychiatrie, dementie en stapeling van ouderdomsklachten, beschikken we over unieke kennis. Deze kennis stellen we graag beschikbaar voor wetenschappelijk onderzoek. We werken samen met andere partijen en doen ook zelf onderzoek. Door onze kennis te delen, kunnen we de deskundigheid bevorderen van zorgverleners en andere belangrijke partijen.

Wilt u een aanvraag doen voor wetenschappelijk onderzoek? Stuur een mail naar onderzoek@expertisecentrumeuthanasie.nl.