U bent arts

Expertisecentrum Euthanasie heeft te maken met een hoog aantal aanmeldingen. Dit heeft helaas consequenties voor de snelheid van de zorgverlening vanuit het expertisecentrum. De duur van een volledig traject is onder andere afhankelijk van de diagnose en regio en bedraagt minimaal enkele weken.

Onze consulenten kunnen u helpen met advies en begeleiding bij een euthanasieverzoek. Meer informatie over de rol van de consulent vindt u hier.

Voor korte vragen rondom euthanasiezorg kunt u ons bellen via 070 217 06 01 (ma t/m vrij van 09.00 tot 17.00 uur). Deze overleglijn is uitsluitend voor zorgprofessionals.

De afgelopen jaren hebben we veel expertise opgebouwd op het gebied van euthanasie. We willen deze deskundigheid delen, zodat steeds meer artsen zelf het euthanasieverzoek van hun patiënten kunnen oppakken. Patiënten worden tenslotte het liefst door hun eigen (huis)arts geholpen.

Op dit deel van de website bieden we u als arts achtergrondinformatie over euthanasie en gaan daarbij ook in op de wetgeving. We bespreken wat er zoal komt kijken bij het in behandeling nemen van een euthanasieverzoek en geven een overzicht van diverse richtlijnen en handreikingen op het gebied van euthanasie.

Wilt u zich verder verdiepen in het verlenen van euthanasie en zoekt u daarbij de interactie met collega’s? Volg één van onze nascholingen.

Voor advies of begeleiding bij een euthanasieverzoek, kunt u terecht bij onze consulenten euthanasie. Omdat we waarde hechten aan het delen van onze expertise is de inzet van de consulent gratis.

Een verzoek in behandeling nemen

Artsen zijn niet verplicht euthanasie uit te voeren. Euthanasie is geen recht van de patiënt. U kunt bijvoorbeeld gewetensbezwaren hebben. U dient dit dan wel tijdig kenbaar te maken aan de patiënt. Ook al is er strikt genomen geen verwijsplicht, er mag van u verwacht worden, dat u de patiënt informeert over waar diegene wel met zijn verzoek terecht kan. Als u wel openstaat voor het onderzoeken van een euthanasiewens, dan zult u nagaan of u bij het verlenen van euthanasie aan de zorgvuldigheidseisen van de wet kunt voldoen.

Een arts en patiënt maken samen de afweging of zij voor euthanasie of hulp bij zelfdoding kiezen. De wet maakt in deze vormen geen onderscheid. We benoemen de overwegingen en geven praktische informatie over hulp bij zelfdoding en praktische informatie over het verlenen van euthanasie.

De duur van een fase hangt veelal af van de medische grondslag van waaruit de patiënt het euthanasieverzoek doet. Per verzoek bekijkt u welke stappen nodig zijn in het euthanasieonderzoek, aangezien iedere patiënt uniek is.

Complexe euthanasie

Hoewel moeilijk te definiëren, zijn complexe euthanasieverzoeken over het algemeen euthanasieverzoeken waarbij de zorgvuldigheidseisen extra aandacht verdienen. Denk daarbij aan dementie, psychiatrie, jonge leeftijd en voltooid leven. In geval van twijfel over het kunnen inwilligen van een dergelijk verzoek kunt u voor advies of overleg contact opnemen met een SCEN-arts. Uiteraard kunt u met vragen ook terecht bij de consulent euthanasie.

Versturen dossier

Bent u gevraagd een dossier op te sturen? Voor het onderzoeken van een euthanasiewens hebben wij de volgende gegevens nodig: het journaal van afgelopen 2 jaar, episodelijst, actueel medicatie overzicht en relevante specialistenbrieven.

De medische gegevens kunt u op 2 manieren naar ons toesturen:

  • U kunt de gegevens aanleveren via ZorgDomein. We zijn te vinden onder: verpleging, verzorging & thuiszorg / palliatieve zorg, zoeken naar Expertisecentrum Euthanasie;
  • U kunt de gegevens beveiligd mailen via Zorgmail: medische.administratie@expertisecentrumeuthanasie.nl