Aanmelden bij Expertisecentrum Euthanasie

Vanaf 13 mei neemt Expertisecentrum Euthanasie weer nieuwe hulpvragen in behandeling, met uitzondering van euthanasieverzoeken uit de provincie Zuid-Holland. De hulpverlening in Zuid-Holland wordt vanaf 20 mei opgepakt. Door de coronacrisis heeft het expertisecentrum een beperkte capaciteit en moeten patiënten rekening houden met een langere wachttijd. Deze wachttijd laat zich niet exact in tijdsduur voorspellen. Wij doen wat we kunnen, voor iedere patiënt. Lees hier meer over onze herstart.

 

U meldt zich aan bij Expertisecentrum Euthanasie door het invullen en insturen van het aanmeldingsformulier. Na ontvangst doen we onderzoek naar uw hulpvraag. Pas tijdens dit onderzoek blijkt of we uw euthanasieverzoek kunnen inwilligen. Het insturen van uw aanmelding op zich betekent dus niet automatisch dat we u kunnen helpen.

Bij het invullen van het aanmeldingsformulier kunt u zich door bijvoorbeeld een familielid of door uw arts laten helpen. U moet wel zelf het aanmeldingsformulier en de machtiging waarmee we uw medische gegevens kunnen opvragen, ondertekenen.

In verband met de overschakeling naar een ander computersysteem kan het momenteel iets langer duren voordat u een reactie van ons ontvangt; wij reageren zo snel mogelijk.

Er zijn drie manieren om u aan te melden:

  1. Door het aanmeldingsformulier van deze website in te vullen. Uw aanmelding verloopt het snelst als u voor deze manier kiest. Na het invullen van het aanmeldingsformulier ontvangt u een ontvangstbevestiging per e-mail. In deze e-mail vindt u de tekst om ons te machtigen om uw medische informatie bij behandelend artsen op te vragen. Vergeet u niet deze mail af te drukken, in te vullen en naar ons toe te sturen.
    Klik hier voor het online aanmeldingsformulier.
  2. Druk het aanmeldingsformulier af, vul het compleet in, en stuur dit naar Expertisecentrum Euthanasie.
    Download hier het af te drukken aanmeldingsformulier.
  3. Bel Expertisecentrum Euthanasie 070 352 4141 (keuze 2) met het verzoek om u een aanmeldingsformulier toe te zenden.

Wilt u het aanmeldingsformulier naar ons opsturen? Dit kan op de volgende manieren:

Alleen na één van deze aanmeldingsprocedures kunnen we uw verzoek in behandeling nemen. Het is om die reden niet zinvol om naar ons kantoor toe te komen.