Aanmelden bij Expertisecentrum Euthanasie

Expertisecentrum Euthanasie heeft momenteel, zomer 2022, te maken met een zeer hoog aantal aanmeldingen. Dit heeft helaas consequenties voor de snelheid van de zorgverlening vanuit het Expertisecentrum. Het duurt langer voordat wij uw verzoek kunnen oppakken. Ook kunnen wij momenteel geen hulpvragen overnemen ten gevolge van de vakantie van uw eigen behandelaar.
Tot slot kunnen we aanmeldingen van patiënten in de laatste dagen van hun leven, met een actueel euthanasieverzoek, niet meer met urgentie in behandeling nemen. U wordt op de reguliere wachtlijst geplaatst.
Wel kan een van onze consulenten uw behandelaar helpen met advies en begeleiding bij uw euthanasieverzoek.

U meldt zich aan bij Expertisecentrum Euthanasie door het invullen en insturen van het aanmeldingsformulier (inclusief machtigingsformulier). Na ontvangst van de machtiging doen we onderzoek naar uw hulpvraag. Pas tijdens dit onderzoek blijkt of we uw euthanasieverzoek kunnen inwilligen. Het insturen van uw aanmelding op zich betekent dus niet automatisch dat we u kunnen helpen.

Bij het invullen van het aanmeldingsformulier kunt u zich door bijvoorbeeld een familielid of door uw arts laten helpen. U moet wel zelf het aanmeldingsformulier en de machtiging waarmee we uw medische gegevens kunnen opvragen, ondertekenen.

Er zijn drie manieren om u aan te melden:

  • Door het aanmeldingsformulier van deze website in te vullen. Uw aanmelding verloopt het snelst als u voor deze manier kiest. Na het invullen van het aanmeldingsformulier ontvangt u een ontvangstbevestiging per e-mail. In deze e-mail vindt u de tekst om ons te machtigen om uw medische informatie bij behandelend artsen op te vragen. Vergeet u niet deze mail af te drukken, in te vullen en naar ons toe te sturen.
    Klik hier voor het online aanmeldingsformulier.
  • Druk het aanmeldingsformulier af, vul het compleet in, en stuur dit naar Expertisecentrum Euthanasie.
    Download hier het af te drukken aanmeldingsformulier.
  • Bel Expertisecentrum Euthanasie 070 352 4141 (keuze 2) met het verzoek om u een aanmeldingsformulier toe te zenden.

Heeft u reeds een aanmelding gedaan en mist u het machtigingsformulier?

  • Download hier het af te drukken machtigingsformulier.
  • Bel Expertisecentrum Euthanasie 070 352 4141 (keuze 2) met het verzoek om u een machtigingsformulier toe te zenden.

Wilt u het aanmeldingsformulier naar ons opsturen? Dit kan op de volgende manieren:

Alleen na één van deze aanmeldingsprocedures kunnen we uw verzoek in behandeling nemen. Het is om die reden niet zinvol om naar ons kantoor toe te komen.