Aanmelden bij Expertisecentrum Euthanasie

Patiënteninformatie m.b.t. Covid-19

Expertisecentrum Euthanasie wordt momenteel geconfronteerd met een ongekend hoog aantal aanmeldingen. Meer reguliere zorgverleners sturen hun patiënten door en ook het expertisecentrum heeft vanwege de coronapandemie een beperktere capaciteit. Patiënten die zich aanmelden met lichamelijke aandoeningen moeten rekening houden met een wachttijd van enkele weken tot maanden, afhankelijk van de beschikbaarheid van artsen en verpleegkundigen in de regio waar de hulpvrager woont. Voor patiënten met psychische aandoeningen bedraagt de wachttijd nog steeds zo’n twee jaar. Aanmeldingen die als urgent worden beoordeeld (dit betreft vaak patiënten die in een terminale fase zijn) proberen we binnen enkele dagen in behandeling te nemen, maar hoe pijnlijk dat ook is, ook dat is afhankelijk van de beschikbaarheid van artsen en verpleegkundigen in de betreffende regio.

Om verspreiding van Covid-19 te voorkomen, volgt Expertisecentrum Euthanasie de RIVM-richtlijnen. Onze artsen en verpleegkundigen verzoeken patiënten en diens naasten om tijdens huisbezoeken rekening te houden met onderstaande maatregelen:

De verplichte 1,5 meter;
Het dragen van een mondmasker (tenzij op vaste plek);
Maximaal 4 aanwezigen per huisbezoek, afgezien van het behandelend team;
Aanwezigen kan worden verzocht om een negatieve zelftest te overleggen.

U meldt zich aan bij Expertisecentrum Euthanasie door het invullen en insturen van het aanmeldingsformulier (inclusief machtigingsformulier). Na ontvangst van de machtiging doen we onderzoek naar uw hulpvraag. Pas tijdens dit onderzoek blijkt of we uw euthanasieverzoek kunnen inwilligen. Het insturen van uw aanmelding op zich betekent dus niet automatisch dat we u kunnen helpen.

Bij het invullen van het aanmeldingsformulier kunt u zich door bijvoorbeeld een familielid of door uw arts laten helpen. U moet wel zelf het aanmeldingsformulier en de machtiging waarmee we uw medische gegevens kunnen opvragen, ondertekenen.

Er zijn drie manieren om u aan te melden:

  • Door het aanmeldingsformulier van deze website in te vullen. Uw aanmelding verloopt het snelst als u voor deze manier kiest. Na het invullen van het aanmeldingsformulier ontvangt u een ontvangstbevestiging per e-mail. In deze e-mail vindt u de tekst om ons te machtigen om uw medische informatie bij behandelend artsen op te vragen. Vergeet u niet deze mail af te drukken, in te vullen en naar ons toe te sturen.
    Klik hier voor het online aanmeldingsformulier.
  • Druk het aanmeldingsformulier af, vul het compleet in, en stuur dit naar Expertisecentrum Euthanasie.
    Download hier het af te drukken aanmeldingsformulier.
  • Bel Expertisecentrum Euthanasie 070 352 4141 (keuze 2) met het verzoek om u een aanmeldingsformulier toe te zenden.

Heeft u reeds een aanmelding gedaan en mist u het machtigingsformulier?

  • Download hier het af te drukken machtigingsformulier.
  • Bel Expertisecentrum Euthanasie 070 352 4141 (keuze 2) met het verzoek om u een machtigingsformulier toe te zenden.

Wilt u het aanmeldingsformulier naar ons opsturen? Dit kan op de volgende manieren:

Alleen na één van deze aanmeldingsprocedures kunnen we uw verzoek in behandeling nemen. Het is om die reden niet zinvol om naar ons kantoor toe te komen.