Aanmelden bij Expertisecentrum Euthanasie

U meldt zich aan bij Expertisecentrum Euthanasie door het invullen en insturen van het aanmeldingsformulier (inclusief toestemmingsformulier  uitwisseling medische gegevens). Wanneer uw aanmelding compleet is en aan alle aanmeldingsvoorwaarden voldoet, doen we onderzoek naar uw hulpvraag. Pas tijdens dit onderzoek blijkt of we uw euthanasieverzoek kunnen inwilligen. Meer over deze procedure leest u hier.

Bij het invullen van het aanmeldingsformulier kunt u zich door bijvoorbeeld een familielid of door uw arts laten helpen. U moet wel zelf het aanmeldingsformulier en het toestemmingsformulier voor de uitwisseling van uw medische gegevens ondertekenen.

Er zijn drie manieren om u aan te melden:

  • Door het aanmeldingsformulier van deze website in te vullen. Uw aanmelding verloopt het snelst als u voor deze manier kiest. Klik hier voor het online aanmeldingsformulier.
  • Druk het aanmeldingsformulier af, vul het compleet in, en stuur dit naar Expertisecentrum Euthanasie. Download hier het af te drukken aanmeldingsformulier.
  • Bel Expertisecentrum Euthanasie 070 352 4141 (keuze 2) met het verzoek om u een aanmeldingsformulier toe te zenden.

Wilt u het aanmeldingsformulier naar ons opsturen? Dit kan op de volgende manieren:

Alleen na één van deze aanmeldingsprocedures kunnen we uw verzoek in behandeling nemen. Het is om die reden niet zinvol om naar ons kantoor te komen.