Heeft u een klacht?

Ondanks onze inzet kan het zijn dat u niet tevreden bent over uw contact met Expertisecentrum Euthanasie. De eerste stap die u kunt nemen, is uw klacht te bespreken met de behandelaar of medewerker waarover u niet tevreden bent. Het kan natuurlijk voorkomen, dat dit niet het gewenste effect heeft, of dat u uw klacht bespreekbaar wilt maken met tussenkomst van een onafhankelijke klachtenfunctionaris. U kunt dan gebruik maken van de klachtenprocedure van Expertisecentrum Euthanasie.

Wij hebben een klachtenprocedure die zowel bedoeld is om de klager recht te doen, als de kwaliteit van onze dienstverlening te verbeteren. Het streven is de relatie en het vertrouwen tussen klager en Expertisecentrum Euthanasie te verbeteren en zo mogelijk te herstellen..

U kunt uw klacht per e-mail of per brief indienen. Onze klachtenbemiddelaar neemt zo spoedig mogelijk contact met u op om te bespreken hoe uw klacht behandeld zal worden. In eerste instantie proberen we via bemiddeling tot een oplossing te komen. Klachten zullen we zo snel mogelijk – doch uiterlijk binnen zes weken – behandelen. Mocht blijken dat deze termijn niet haalbaar is, bijvoorbeeld door de complexiteit van het dossier, dan ontvangt u hierover schriftelijk bericht.

Wij behandelen uw klacht altijd strikt vertrouwelijk. Alle gegevens die te maken hebben met de behandeling van uw klacht, bewaren wij tot minstens twee jaar nadat de klacht is afgehandeld.

Wij doen er alles aan om een oplossing voor uw klacht te zoeken en deze naar tevredenheid af te handelen. Toch kan het zo zijn dat u het niet eens bent met de afwikkeling. In dat geval kunt u een uitspraak over uw klacht vragen aan een onafhankelijke erkende geschillencommissie in de zorg. Expertisecentrum Euthanasie is hiertoe aangesloten bij stichting Deskundigheidsbevordering en Ondersteuning Kwaliteitsbeleid huisartsenpraktijken (DOKh). De beslissing van DOKh is bindend.

Heeft u een klacht? Lees dan eerst hier de klachtenprocedure. Stuur uw klacht naar Expertisecentrum Euthanasie, Postbus 13480, 2501 EL Den Haag of via email naar klacht@expertisecentrumeuthanasie.nl. Vermeld duidelijk uw naam en adres. Anonieme klachten kunnen wij niet in behandeling nemen.

De klachtenprocedure van Expertisecentrum Euthanasie voldoet aan de eisen van de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz).