Doelstellingen en organisatie: samen voor continuïteit

Vrienden van Expertisecentrum Euthanasie is een stichting. Het maken van winst is uitdrukkelijk niet het doel.

De doelstellingen van de stichting zijn:

  • Het waarborgen van de financiële onafhankelijkheid en continuïteit van Expertisecentrum Euthanasie;
  • Het geven van voorlichting over een vrijwillig levenseinde en euthanasie;
  • Het bevorderen van betere hulpverlening aan mensen die ondraaglijk en uitzichtloos lijden;
  • Het breder beschikbaar krijgen van de hulpverlening bij levensbeëindiging;
  • Het financieren van de deskundigheid en ontwikkeling van Expertisecentrum Euthanasie en haar medewerkers;
  • Het bevorderen van de deskundigheid van relevante beroepsgroepen.

Bestuur

Het bestuur van stichting Vrienden van Expertisecentrum Euthanasie
bestaat uit vijf personen:


Pieter Swildens,
voorzitter

Trudy van den Berg,
secretaris

Hans de Haan,
penningmeester

Marijke van Moll,
plv. secretaris

Riet van Tuil,
plv. penningmeester

Bezoldiging bestuurders van subsidieontvangers

Het bestuur van de stichting Vrienden van Expertisecentrum Euthanasie ziet er bij de toekenning van subsidies op toe dat het beleid inzake de beloning van de bestuurder van de begunstigde organisatie voldoet aan geldende wet- en regelgeving (zoals de Wet Normering Topinkomens).

Ideeën en suggesties

Heeft u een idee of een suggestie, laat het ons dan weten. U kunt mailen naar vrienden@expertisecentrumeuthanasie.nl of een brief per post sturen naar:  Vrienden van Expertisecentrum Euthanasie, Postbus 13480, 2501 EL Den Haag.

Ook als u een klacht heeft, kunt u op deze wijze contact met ons opnemen. Uw bericht wordt zo spoedig mogelijk behandeld, bij voorkeur binnen acht werkdagen. Mochten we deze termijn niet kunnen halen, dan sturen we u bericht over de verdere afwikkeling.

Als u niet tevreden bent over de afwikkeling dan kunt u per e-mail of schriftelijk reclameren bij het bestuur van Stichting Vrienden van Expertisecentrum Euthanasie. Het bestuur reageert binnen acht werkdagen per e-mail over de verdere afhandeling.

Downloads

Onze statuten, beleidsplannen, jaarverslagen en jaarrekeningen kunt u hieronder downloaden.