Doelstellingen en organisatie: samen voor continuïteit

Vrienden van Expertisecentrum Euthanasie is een stichting. Het maken van winst is uitdrukkelijk niet het doel.

De doelstellingen van de stichting zijn:

  • Het waarborgen van de financiële onafhankelijkheid en continuïteit van Expertisecentrum Euthanasie;
  • Het geven van voorlichting over een vrijwillig levenseinde en euthanasie;
  • Het bevorderen van betere hulpverlening aan mensen die ondraaglijk en uitzichtloos lijden;
  • Het breder beschikbaar krijgen van de hulpverlening bij levensbeëindiging;
  • Het financieren van de deskundigheid en ontwikkeling van Expertisecentrum Euthanasie en haar medewerkers;
  • Het bevorderen van de deskundigheid van relevante beroepsgroepen.

Bestuur

Het bestuur van Stichting Vrienden van Expertisecentrum Euthanasie bestaat uit vijf personen:

Pieter Swildens, voorzitter
Trudy van den Berg, secretaris
Hans de Haan, penningmeester
Marijke van Moll, plv. secretaris
Riet van Tuil, plv. penningmeester

Ideeën en suggesties

Heeft u een idee of een suggestie, laat het ons dan weten. U kunt mailen naar vrienden@expertisecentrumeuthanasie.nl of een brief per post sturen naar:  Vrienden van Expertisecentrum Euthanasie, Postbus 13480, 2501 EL Den Haag.

Ook als u een klacht heeft, kunt u op deze wijze contact met ons opnemen. Uw bericht wordt zo spoedig mogelijk behandeld, bij voorkeur binnen acht werkdagen. Mochten we deze termijn niet kunnen halen, dan sturen we u bericht over de verdere afwikkeling.

Als u niet tevreden bent over de afwikkeling dan kunt u per e-mail of schriftelijk reclameren bij het bestuur van Stichting Vrienden van Expertisecentrum Euthanasie. Het bestuur reageert binnen acht werkdagen per e-mail over de verdere afhandeling.

Downloads

Onze statuten, beleidsplannen, jaarverslagen en jaarrekeningen kunt u hieronder downloaden.