‘Als ik 120 word, blijft er minder geld over.’

Bert (81) heeft de stichting Vrienden van Expertisecentrum Euthanasie opgenomen in zijn testament. “Mijn geld komt goed terecht.” Gelukkig staat hij nog volop in het leven.

“Het gaat niet om tonnen hoor”, zegt hij er direct bij. “Ik woon in een bescheiden flat die na mijn overlijden verkocht wordt en ik schat dat er dan zo’n veertig-, misschien vijftigduizend euro vrijkomt. Ik heb een vriendin tot mijn executeur benoemd. Zij krijgt mijn buitenhuisje inclusief de erfbelasting die zij moet betalen. Het grootste deel van mijn erfenis is voor het expertisecentrum.” Sinds hij zich in 2018 aansloot bij de stichting Vrienden van Expertisecentrum Euthanasie bezocht Bert verschillende bijeenkomsten. “De sfeer is goed, down to earth, neutraal, dat spreekt mij aan. Ik vond het interessant; alles wat ik hoorde was nieuw. Op dit ogenblik ben ik geestelijk en lichamelijk in goede conditie. Ja, ik heb minder energie dan vijf jaar geleden, vervelend, maar dat accepteer je. En net als de meeste andere mannen van mijn leeftijd heb ik prostaatkanker. Gelukkig groeit de tumor langzaam en merk ik er weinig van.”

Wezenlijke missie

“Uiteindelijk gaan we allemaal een keertje dood. Ik heb mijn wilsverklaring met mijn huisarts besproken en hij heeft toegezegd te helpen of mij door te verwijzen naar een collega. Maar stel dat zo’n arts toch gaat twijfelen, dat kan, dan is het goed dat Expertisecentrum Euthanasie er is. Tegen vrienden zeg ik ook: denk eraan je wordt ouder, zorg dat je je zaken regelt, bereid je voor op het einde, hoe wil je sterven en wie laat je wat na?”

‘Mijn geld komt goed terecht.’

Bert woont alleen en heeft geen kinderen, dat speelt ook mee in zijn beslissing om de stichting Vrienden van Expertisecentrum Euthanasie tot erfgenaam te benoemen. “De weinige familie die ik heb heeft mijn geld niet nodig. Liever steun ik de ontwikkeling van het expertisecentrum. Het is een kleine organisatie met een wezenlijke missie, mijn geld komt goed terecht.”

Leuke vrouw

Twee belangrijke kanttekeningen wil hij wel maken. Stel, hij loopt een leuke vrouw met kinderen tegen het lijf met wie hij een fijne relatie opbouwt, dan wil hij die natuurlijk ook iets nalaten. “En hoe langer ik leef, hoe meer ik inteer op mijn vermogen. Als ik 120 word, blijft er minder geld over. Ik ben nog niet uitgeleefd en ik weet niet wat de toekomst brengt. Ik heb er in elk geval vertrouwen in dat de stichting Vrienden van Expertisecentrum Euthanasie elk bedrag, hoe klein ook, goed besteedt.”

Henk de Graaf van Centrum Nalatenschappen: ‘Stel het niet uit!’

“Verdeel uw geld en spullen zoals u dat wilt, met of zonder goed doel, maar zorg dat ervoor dat het straks ook echt gebeurt zoals u het wilt”. Met dit advies besloot Henk de Graaf van Centrum Nalatenschappen zijn voorlichting tijdens de vriendenbijeenkomst op 2 juni 2023 in Driebergen. Zijn stappenplan in vogelvlucht:

  • Beslis wie u als erfgenaam wilt benoemen. Dit kunnen uw kinderen of familie zijn, maar ook goede doelen.
  • Voor spullen in uw huis zonder bijzondere financiële waarde kunt u een codicil maken. Maak het de executeur makkelijk door er foto’s bij te doen van wat er met zaken moet gebeuren.
  • Benoem iemand die de nalatenschap afhandelt: een executeur. Een vriend, de notaris, een erfgenaam, een goed doel. Wie ook, kies iemand die betrouwbaar en kundig is. Benoem ook een reserve executeur voor het geval de ander overlijdt of te oud is om als executeur op te treden.
  • Denk na over de uitvaart. Crematie of begrafenis, kerk of juist niet en hoe groot moet de herdenkingsdienst zijn? Leg dit vast en overleg dit met de executeur.
  • Leg bovenstaande vast bij een notaris.
  • Let op: een testament en een wilsverklaring zijn twee verschillende dingen. Een wilsverklaring moet u te allen tijde met uw huisarts bespreken.

Wilt u informatie over schenken aan de stichting Vrienden van Expertisecentrum Euthanasie?

Neem contact op met onze coördinator Madeleine van Kampen via

vrienden@expertisecentrumeuthanasie.nl.

Zij helpt u graag verder.