Vraag & Antwoord

Ik heb een wilsverklaring, dan is toch alles geregeld?

Een wilsverklaring kan in de plaats komen van een mondeling euthanasieverzoek. Hoe persoonlijker en gedetailleerder u uw wensen en gedachten beschrijft, hoe groter de kans dat de wilsverklaring van waarde kan zijn bij een euthanasietraject. Deel het document met zoveel mogelijk betrokkenen. Met uw partner, kinderen, de huisarts. Ook is het goed om uw wilsverklaring geregeld, bijvoorbeeld elk jaar, te voorzien van een nieuwe datum en handtekening. De wilsverklaring is echter geen vrijbrief voor euthanasie. De arts moet niet alleen overtuigd zijn van de vrijwilligheid en weloverwogenheid van het verzoek, maar moet ook voldoen aan de overige wettelijke zorgvuldigheidseisen.

Lees meer over wettelijke zorgvuldigheidseisen op de website van Expertisecentrum Euthanasie