Standpunt Expertisecentrum Euthanasie

Euthanasie bij wilsonbekwaamheid


Samen het beste moment zoeken

Dementie is een progressieve ziekte. Het kantelpunt tussen het moment waarop de patiënt nog kan zeggen wat hij wil en waarop dat niet meer lukt, is moeilijk te voorspellen. Patiënt en arts moeten samen op zoek naar het beste moment om het euthanasieverzoek in te willigen: niet te vroeg en zeker niet te laat. Een patiënt kan door een persoonlijkheidsverandering aangeven geen euthanasie te willen. Bij een (nog) wilsbekwame patiënt is het dan niet meer mogelijk euthanasie te verlenen, ook al is het eerder in de wilsverklaring vastgelegd. Ook kan het in een stadium van gevorderde dementie lastig zijn om aan te tonen dat een patiënt ondraaglijk lijdt, wat één van de wettelijke eisen is waaraan de arts moet voldoen.