Aanpassingen door grote drukte

Momenteel heeft Expertisecentrum Euthanasie te maken met een heel hoog aantal aanmeldingen. Ook heeft het expertisecentrum last van tekort aan personeel, net als vele andere sectoren. De aanhoudende drukte en een beperkte capaciteit hebben ertoe geleid dat we een aantal aanpassingen moeten doen om onze zorg zorgzaam en zorgvuldig te houden.

Vakantievervanging

Een van de aanpassingen is dat we geen vakantievervanging voor huisartsen zullen doen. We hebben op dit moment niet de benodigde capaciteit om hier invulling aan te geven. Daarnaast zou een patiënt waarschijnlijk pas boven aan de lijst komen op het moment dat de huisarts al terug is van vakantie. Dat heeft geen toegevoegde waarde voor de patiënt.

Urgentie

Ook kunnen we, in verband met onze capaciteit, de aanmelding van patiënten in de laatste dagen van hun leven, met een actueel euthanasieverzoek, niet meer met urgentie in behandeling nemen. Deze patiënten worden op de reguliere wachtlijst geplaatst. Het blijft dus van belang dat patiënten tijdig bij ons aangemeld worden.

Ondersteuning en advies

Uiteraard blijft de hulpvraag van een patiënt bestaan en zullen we alles doen om artsen hierbij te ondersteunen. De inzet van een van onze consulenten euthanasie blijft een mogelijkheid, ook voor de waarnemer van een (huis)arts.

Als een arts extra ondersteuning wil bij terminale zorg, is er de mogelijkheid – buiten Expertisecentrum Euthanasie- om een consulent (arts of verpleegkundige) palliatieve zorg van Fibula te benaderen.