Forse toename zorgverleners die consulent euthanasie inschakelen

Het afgelopen jaar was er een forse toename in het aantal zorgprofessionals dat een consult aanvroeg. Expertisecentrum Euthanasie heeft wederom meer zorgprofessionals en patiënten kunnen ondersteunen, zo blijkt uit het jaarverslag van 2021.

Toename van consulten voor advies en steun

In 2021 werd de hulp van de consulent euthanasie 395 keer ingeroepen. Dit is een stijging van 28% ten opzichte van het jaar ervoor. Bestuurder Sonja Kersten: “Patiënten worden het liefst geholpen door hun eigen vertrouwde arts. Wij hebben het afgelopen jaar dan ook volop ingezet om hen te begeleiden het euthanasievraagstuk zelf op te pakken. Om te kunnen voldoen aan die toenemende vraag, hebben we naast consulent verpleegkundigen meer consulent artsen ingezet.”

Ook aantal hulpvragen groeide

Vorig jaar kregen we daarnaast 3.689 euthanasieverzoeken van patiënten; waarvan er 1.117 werden ingewilligd. In 2020 jaar lag het aantal hulpvragen op 2.901 (899 ingewilligd). “In de zomer, toen veel van de coronabeperkingen werden losgelaten, kwamen meer dan 350 aanmeldingen per maand binnen, terwijl dit er voorheen tussen de 250 en 300 waren”, vertelt bestuurder Sonja Kersten. “Het gevolg was dat de wachttijden toenamen. Onvermijdelijk en pijnlijk, want we willen altijd zorgvuldige en zorgzame zorg blijven bieden.” De oordelen die het expertisecentrum in 2021 van Regionale Toetsingscommissies Euthanasie (RTE) ontving, waren allemaal zorgvuldig.

Per diagnose een vergelijkbaar beeld

De onderverdeling per diagnose (oncologie, dementie, psychiatrie, combinatie van aandoeningen, stapeling van ouderdomsklachten en overige somatische aandoeningen) geeft een vergelijkbaar beeld als in 2020. Er is een lichte stijging van de euthanasieverzoeken van mensen die te maken hebben met een stapeling van ouderdomsklachten: van 13 naar 15%. In 2021 ontvingen we 569 hulpvragen met als grondslag stapeling van ouderdomsklachten. Het overgrote deel daarvan is tachtig jaar of ouder. 60% is vrouw.

Afname consulten psychiaters

Er deden in 2021 iets minder psychiaters een beroep op de consultatiedienst van het expertisecentrum: 22 ten opzichte van 25 in 2020. Om meer bewustwording te krijgen voor euthanasie in de psychiatrie is in 2020 gestart met een bewustwordingscampagne. Door verschillende zorgprofessionals van het expertisecentrum aan het woord te laten over hun werk is geprobeerd het onderwerp meer op de kaart te zetten bij artsen.

Kwart hulpvragen psychiatrische problematiek

Een kwart van de hulpvragen is afkomstig van mensen met psychisch lijden. In totaal ontvingen we 868 hulpvragen van mensen met een psychische stoornis (2020: 708) en konden we 99 keer euthanasie verlenen (2020: 88). “De wachtlijst voor een hulpvraag van mensen met psychisch lijden bedraagt twee jaar. Expertisecentrum Euthanasie zoekt nadrukkelijk de samenwerking met de beroepsgroep en de GGZ-instellingen om die wachtlijst te verkorten. We kijken hoe we de procedures kunnen verkorten en blijven op zoek naar psychiaters die zich voor het Expertisecentrum willen inzetten”, vertelt Sonja Kersten.

Corona: ook dit jaar immense invloed op ons werk

Net als in 2020 had de coronapandemie impact op het werk van Expertisecentrum Euthanasie. Het zorgde voor de nodige beperkingen en verhoogde de werkdruk. Het was voor medewerkers flink puzzelen om de hulpverzoeken te matchen met beschikbare medewerkers. Sonja Kersten: “Onze artsen en verpleegkundigen werken in teams en in deeltijd, veelal naast een andere baan. Als huisarts, specialist ouderengeneeskunde, IC- of SEH-verpleegkundige hadden zij maandenlang te maken gehad met een grote zorgvraag vanwege corona. Het gevolg daarvan was dat ze minder beschikbaar waren voor Expertisecentrum Euthanasie en dat de wachttijden toenamen. Ondanks dat hebben we het afgelopen jaar toch meer zorgprofessionals en patiënten kunnen ondersteunen bij een euthanasieverzoek.”