Elk euthanasieverzoek moet serieus genomen worden

De deskundigheid van Expertisecentrum Euthanasie moet voor iedere huisarts in Nederland beschikbaar komen. De Tweede Kamer verwacht hiervoor nog voor de zomer een plan van Minister de Jonge (VWS). “Dat is goed nieuws voor iedereen die euthanasie wil”, zegt Steven Pleiter, bestuurder Expertisecentrum Euthanasie. “Elk euthanasieverzoek verdient een zorgvuldige beoordeling.”

Op dinsdag 5 november 2019 stemde een Kamermeerderheid voor een tweetal moties van de grootste regeringspartij VVD en coalitiepartner D66. Hoe gaat minister de Jonge stimuleren dat huisartsen en patiënten eerder, vaker en zorgvuldiger met elkaar over het levenseinde praten? Huisartsen moeten hun patiënten duidelijk maken hoe zij denken over euthanasie (motie 40). Motie nummer 39 moet ervoor zorgen dat artsen beter op de hoogte zijn van de reikwijdte van de euthanasiewet. De Tweede Kamer ziet hierbij een grote rol weggelegd voor Expertisecentrum Euthanasie: ‘Expertisecentrum Euthanasie is een belangrijk kennisinstituut dat de afgelopen jaren veel ervaring heeft opgedaan bij vraagstukken rondom het levenseinde. Het expertisecentrum wordt nu al door veel huisartsen geraadpleegd. De modules die Expertisecentrum Euthanasie heeft ontwikkeld voor bijscholing en begeleiding van huisartsen kunnen bijdragen aan de wens van verruiming van de kennis over de euthanasiewet, zoals vastgesteld in het regeerakkoord. De Tweede Kamer verzoekt de regering om, in overleg met de betrokken beroepsverenigingen, te onderzoeken hoe deze modules van Expertisecentrum Euthanasie voor alle huisartsen in Nederland beschikbaar kunnen komen.’ Aldus de motie.

‘Veel euthanasiewensen worden niet ingewilligd, terwijl het wel mogelijk is.’

Steun

Steven Pleiter, bestuurder Expertisecentrum Euthanasie, is blij met de steun van de Tweede Kamer. “Veel euthanasiewensen worden niet ingewilligd, terwijl het wettelijk wel mogelijk is. Zo worden verzoeken van patiënten met de diagnose dementie vaak niet adequaat opgepakt. Hierdoor moeten mensen ongewild de ziekte tot het bittere eind uitzitten. Expertisecentrum Euthanasie krijgt jaarlijks duizenden euthanasieverzoeken. Elke keer nemen we contact op met de huisarts. Een van de vragen tijdens dit gesprek is: waarom pakt u het verzoek van uw patiënt niet zelf op? Zevenendertig procent twijfelt of aan de zorgvuldigheidseisen van de euthanasiewet voldaan kan worden. Drieëntwintig procent van de artsen zegt onvoldoende ervaring te hebben.”
Een euthanasieverzoek hoort in eerste instantie bij de eigen (huis)arts, vindt Expertisecentrum Euthanasie. Deze kent de patiënt immers het beste. Consulenten van het expertisecentrum begeleidden vorig jaar 117 huisartsen bij euthanasietrajecten van hun patiënten. Euthanasie is geen recht, benadrukt Pleiter. “Artsen zijn het niet verplicht en dat moet vooral zo blijven. Maar dat neemt niet weg dat elk euthanasieverzoek serieus genomen moet worden. Niemand wil zomaar dood.”