Corona-crisis treft Expertisecentrum Euthanasie

De Corona-crisis treft ook de hulpverlening van Expertisecentrum Euthanasie. In het belang van de volksgezondheid, onze patiënten, hun naasten en medewerkers van het expertisecentrum is het niet verantwoord om onze huidige zorgverlening te continueren.

Expertisecentrum Euthanasie neemt tijdelijk geen nieuwe patiënten aan; hulpvragers wordt verzocht om hun verzoek op een later tijdstip in te dienen. Daarnaast wordt de zorg voor huidige patiënten van Expertisecentrum Euthanasie opgeschort. Bestaande trajecten worden on hold gezet en op een later tijdstip weer opgepakt. Als het verrichten van euthanasie al is afgesproken of toegezegd, kan de euthanasie doorgaan onder de voorwaarde dat de groep aanwezigen beperkt wordt tot de absoluut noodzakelijke naasten. Ook urgente casuïstiek van huidige patiënten van het expertisecentrum wordt afgehandeld, zolang arts en verpleegkundige hiervoor beschikbaar zijn. Het gaat dan om casuïstiek van terminale patiënten of patiënten waarbij er een belangrijk risico is dat de wilsbekwaamheid in het geding komt.

Onvermijdelijk
Mensen helpen, met name patiënten die zich in uiterste nood tot ons wenden, zit in het DNA van artsen en verpleegkundigen van Expertisecentrum Euthanasie. Bovenstaande maatregelen vallen de medewerkers zwaar. Bijzondere omstandigheden dwingen ons echter tot deze onvermijdelijke stappen. Hoe wrang ook: euthanasiezorg kan niet als hoogste prioriteit binnen de gezondheidszorg gekenmerkt worden. De besmettingsrisico´s zijn groot en bij het expertisecentrum zijn ambulante artsen en verpleegkundigen werkzaam die ook elders werken. Zij zijn bijvoorbeeld huisarts of werken op de intensive care van een ziekenhuis. Andere zorgverleners zijn gepensioneerd en vallen zelf onder de definitie van de groep ‘kwetsbaren’.

Consulenten euthanasie
De maatregelen gelden vooralsnog tot en met 28 april. De datum die de overheid aanhoudt, is leidend voor Expertisecentrum Euthanasie. Onze consulenten euthanasie blijven (huis)artsen in Nederland telefonische ondersteuning bieden.