Wachttijd door grote hoeveelheid aanmeldingen

Expertisecentrum Euthanasie wordt momenteel geconfronteerd met zeer veel aanmeldingen, waardoor de wachttijden oplopen.

Afgelopen juli ontving het expertisecentrum 363 aanmeldingen. “Zoveel aanmeldingen in één maand hebben we nog niet eerder gehad”, zegt bestuurder Sonja Kersten. “Ter vergelijking: afgelopen april hadden we 266 aanmeldingen, honderd minder dan nu het geval is. We zien tijdens de zomerperiode vaker dat huisartsen een euthanasieverzoek aan ons overdragen omdat ze wellicht op vakantie zijn op het moment dat de ondraaglijkheid van het lijden van hun patiënten niet meer verenigbaar is met het leven. Maar dit jaar lijkt er meer aan de hand. We ontvangen ongekend veel aanmeldingen en het lijkt erop dat dit niet alleen met de vakantieperiode te maken heeft, maar ook met de vele uitgestelde behandelingen in verband met de coronapandemie, waardoor de reguliere zorg overbelast is. Dit leidt tot extra doorverwijzingen naar Expertisecentrum Euthanasie. Artsen zeggen tegen ons: ‘Het spijt me dat ik mijn patiënt moet doorsturen, ik zou het euthanasietraject liever zelf oppakken, maar ik zou niet weten wanneer ik dat zou moeten doen’.”

Minder artsen en verpleegkundigen beschikbaar

Iedereen die ondraaglijk en uitzichtloos lijdt en een euthanasieverzoek heeft moet een zorgvuldige beoordeling van dat verzoek krijgen, dat is de missie van Expertisecentrum Euthanasie. “Ons uitgangspunt is dan ook dat hulpvragers zo weinig mogelijk hinder ondervinden van de drukte waar we op dit moment mee geconfronteerd worden”, vervolgt Kersten. “Helaas is het zo dat we momenteel niet alleen voor psychiatrie een wachtlijst hebben, ook mensen met lichamelijke aandoeningen moeten wachten voordat zij een onderzoeksteam toegewezen krijgen. Naast dat we te maken hebben met een grote hoeveelheid extra aanmeldingen, heeft ook het Expertisecentrum Euthanasie tijdens de vakantieperiode minder artsen en verpleegkundigen beschikbaar.”

Pijnlijk

Het expertisecentrum doet er alles aan om de mensen die zich aanmelden toch te kunnen helpen. Kersten: “We proberen nóg efficiënter te werken en we breiden onze capaciteit uit om de euthanasieverzoeken te kunnen onderzoeken. Maar vanzelfsprekend gaat er tijd overheen voordat nieuwe collega’s inzetbaar zijn.” Patiënten die zich aanmelden met lichamelijke aandoeningen moeten momenteel rekening houden met een wachttijd van enkele weken tot maanden, afhankelijk van de beschikbaarheid van artsen en verpleegkundigen in de regio waar de hulpvrager woont. Voor patiënten met psychische aandoeningen bedraagt de wachttijd nog steeds zo’n twee jaar.”

Consulenten euthanasie

De meeste hulpvragers willen graag dat het euthanasieverzoek wordt opgepakt door hun reguliere behandelaar. Daar hebben ze immers vaak een (jarenlange) relatie mee en die arts kent de patiënt, diens aandoening(en), context en wensen vaak goed. We zijn dan ook blij als behandelaren openstaan om zelf een euthanasieverzoek op te pakken en bieden daarbij graag onze hulp en ondersteuning aan. Niet alleen de patiëntenzorg neemt in aantallen toe, ook het aantal (huis)artsen dat Expertisecentrum Euthanasie consulteert stijgt. Het gaat om een toename van zo’n vijfentwintig procent ten opzichte van vorig jaar. Kersten: “Ook door onze consulenten wordt hard gewerkt om de reguliere behandelaren bij te staan in het zelfstandig oppakken van een euthanasieverzoek of het delen van onze kennis ten behoeve van zeer kwetsbare patiënten. Het is fijn dat deze patiënten geholpen kunnen worden door hun vertrouwde arts.”