KNMG: Zoek steun bij euthanasietraject van patiënt met dementie

Het standpunt ‘Beslissingen rondom het levenseinde’ sluit aan bij de visie van Expertisecentrum Euthanasie. Het expertisecentrum volgt de Wet toetsing levensbeëindiging op verzoek en hulp bij zelfdoding (Wtl) en gebruikt hierbij de Euthanasiecode; het vernieuwde standpunt dat de KNMG op 1 december 2021 publiceerde is een belangrijke aanvulling. Sonja Kersten, bestuurder Expertisecentrum Euthanasie: “Het is belangrijk dat – na de uitspraak van de Hoge Raad in 2020 – ook de KNMG zich uitspreekt: euthanasie bij wisonbekwame patiënten met vergevorderde dementie kan. Het standpunt van de KNMG geeft hiervoor handvatten. Dit betekent echter niet dat euthanasietrajecten op basis van dementie minder complex zijn geworden. Een belangrijk advies uit het standpunt is: zoek steun. Expertisecentrum Euthanasie heeft jarenlange kennis en ervaring opgebouwd en begeleidt artsen die het euthanasieverzoeken van hun patiënten zelf willen oppakken. Recent werd via het vaktijdschrift Medisch Contact het boekje ‘U staat er niet alleen voor’ onder duizenden artsen in Nederland verspreid. De consulenten van het expertisecentrum ondersteunen artsen op allerlei niveaus: informatief, emotioneel en praktisch. Euthanasie bij dementie is en blijft complex.” Steeds meer artsen weten het expertisecentrum te vinden voor steun en begeleiding. “Een mooie ontwikkeling, want euthanasie hoort in de eerste plaats thuis bij de eigen behandelaar, met wie de patiënt vaak al een jarenlange relatie heeft.”

Advies voor patiënten
Patiënten met de diagnose dementie adviseren we: bespreek uw wensen tijdig met uw huisarts en laat het er niet op aankomen; eenmaal wilsonbekwaam is en blijft de kans dat uw euthanasiewens ingewilligd wordt uiterst klein. De KNMG en Patiëntenfederatie Nederland publiceerden op 1 december ook de nieuwe versie van de handreiking Praat op tijd over je levenseinde, met extra informatie over palliatieve zorg en euthanasie. Voor artsen is de vernieuwde handreiking Tijdig praten over het levenseinde uitgebracht met handvatten voor artsen om met patiënten te spreken over het levenseinde.