We hebben een nieuwe naam!

Expertisecentrum Euthanasie is sinds 4 september de nieuwe naam van de Levenseindekliniek. Met de wijziging wil de organisatie meer duidelijkheid creëren over de aard van haar werkzaamheden.

De Levenseindekliniek is in 2012 opgericht als tijdelijk project. “Al snel werd duidelijk dat mensen niet naar een kliniek in Den Haag willen”, zegt bestuurder Steven Pleiter. “Ze krijgen liever thuis euthanasie, in hun vertrouwde omgeving. Er is dus nooit echt sprake van een kliniek geweest. We bezoeken mensen thuis of daar waar ze verblijven. Bovendien, we beoordelen euthanasieverzoeken en houden ons niet bezig met álle vraagstukken rondom het levenseinde. De nieuwe naam ‘Expertisecentrum Euthanasie’ maakt een eind aan de verwarring.”

Toenemende behoefte

Van een tijdelijk project is inmiddels ook al lang geen sprake meer. Expertisecentrum Euthanasie is een medische instelling die niet meer weg te denken is in de euthanasiezorg in Nederland. We begeleiden (huis)artsen die euthanasie verlenen en nemen euthanasietrajecten over. Expertisecentrum Euthanasie is er vooral voor complexere hulpvragen: euthanasie bij dementie, psychiatrie en stapeling van ouderdomsklachten. Er zijn honderdveertig gespecialiseerde artsen en verpleegkundigen werkzaam. Sinds de oprichting ontving de organisatie 11.952 hulpvragen, waarvan er 3.166 konden worden ingewilligd. Pleiter: “De cijfers tonen aan dat er nog altijd een toenemende behoefte is aan een organisatie gespecialiseerd in euthanasiezorg.”

Oordelen RTE

Credo van de organisatie is en blijft ‘zorgvuldig en zorgzaam’. Dit wordt gestaafd door het feit dat in 2018 al onze euthanasieverleningen door de Regionale Toetsingscommissies Euthanasie (RTE) als zorgvuldig zijn beoordeeld. Pleiter: “Onze naam is veranderd, maar onze werkwijze blijft gelijk. Voor patiënten en artsen die een beroep op ons doen, verandert er niks.”