‘Als ik nu een verzoek krijg, geeft dat minder stress.’

Consulent euthanasie vaker ingezet

Voor psychiater Remmelt Schür (36) kwam de scholing van Expertisecentrum Euthanasie voor medewerkers van Altrecht, de ggz-instelling waar hij werkzaam is, op het juiste moment. Kort daarvoor kreeg hij een euthanasieverzoek van een patiënt.

“Ik wist niet hoe ik mij tot dit verzoek moest verhouden. Eerder stuurde ik mijn patiënten altijd door naar het expertisecentrum. Deze patiënt wilde ik niet in de steek laten. De scholing was erg leerzaam en nuttig. Ik heb er veel aan gehad, niet alleen theoretisch en praktisch, ook qua mindset. De drempel om een euthanasieverzoek zelf op te pakken is er minder hoog door geworden.”

Schür (links op de foto) besloot om de wens van zijn patiënt te onderzoeken en nadat hij tot de conclusie was gekomen dat hij het verzoek wilde inwilligen, schakelde hij een consulent van het expertisecentrum in om bij de daadwerkelijke uitvoering aanwezig te zijn. “Het was prettig om er iemand bij te hebben die weet wat je moet doen. Dat gaf mij rust.” Na deze ervaring gaat Schür anders met euthanasieverzoeken om, vertelt hij. “Ik hoop dat een volgende keer nog even op zich laat wachten, maar als ik nu een verzoek krijg, geeft dat veel minder stress.”

'Het was prettig om er iemand bij te hebben die weet wat je moet doen. Dat gaf mij rust.'

Consulent euthanasie vaker ingezet

 

Artsen kunnen bij het expertisecentrum terecht voor advies, begeleiding en nascholingen. Het aantal psychiaters dat een consulent inschakelt is vorig jaar bijna verdubbeld. Hierdoor werden meer patiënten met psychisch lijden door hun eigen behandelaar geholpen.

Consulenten euthanasie van het expertisecentrum hebben in 2023 517 artsen begeleid, 7 procent meer dan in 2022 (485). Opvallend is de toename van het aantal psychiaters dat een consulent inschakelt: 57. In 2022 waren dit er nog 30. “Het aantal psychiaters dat openstaat voor euthanasiezorg neemt toe. We worden steeds vaker gevraagd om onze kennis te delen”, zegt manager Consultatie & Opleiding Petra Keijnemans. “We investeren veel in deskundigheidsbevordering. Dit past in onze visie dat euthanasie thuishoort bij de eigen behandelaar. Veel artsen willen hun patiënt wel helpen, maar geven aan dat ze onvoldoende kennis van euthanasiezorg hebben. Met een consulent als steun en sparringpartner wordt het een stukje minder moeilijk.”

Vast aanspreekpunt
Het team consulenten bestond eind 2023 uit 10 verpleegkundigen en 9 artsen. In het najaar is het concept ‘consulent in de regio’ gestart. “We streven naar een vast aanspreekpunt voor zorginstellingen. Er zijn al meerdere consulenten van het expertisecentrum gekoppeld aan een ggz-instelling. Zorgprofessionals van Parnassia regio Noord-Holland bijvoorbeeld kunnen met vragen rondom euthanasiezorg bij ‘hun’ consulent terecht. In 2024 gaan we de consulent in de regio breder implementeren.”

Positief
Twee relatiebeheerders van het expertisecentrum brengen het consulentenwerk en het scholingsaanbod onder de aandacht bij zorginstellingen en huisartsenorganisaties. De reacties die zij krijgen zijn heel positief, vervolgt Keijnemans. “In het verlengde hiervan worden wij ook steeds vaker benaderd om mee te denken over het euthanasiebeleid binnen ggz-instellingen. De behoefte aan meer kennis over euthanasiezorg is groot. Dit blijkt ook op congressen en beurzen waar Expertisecentrum Euthanasie vertegenwoordigd is.”

Geplaatst op Tekst: Elke Swart. Foto: Martijn Beekman. © Expertisecentrum Euthanasie