X

Expertise delen die we hebben opgebouwd

Het Expertisecentrum Euthanasie van de Levenseindekliniek biedt artsen in heel Nederland nascholing aan op het gebied van euthanasie. U kunt bij ons diverse modules volgen, zoals:
- basismodule Euthanasie in de praktijk
- vervolgmodule Euthanasie bij dementie
- vervolgmodule Euthanasie bij psychiatrie

Onze nascholing is gebaseerd op jarenlange praktijkervaring. Onze
docenten zijn ervaren artsen die aan de hand van eigen casuïstiek de lesstof boeiend kunnen overdragen. Een overzicht van de nascholingen is hier te vinden. 

Voldoende inzicht om zelf euthanasievragen aan te nemen

De Levenseindekliniek hanteert het principe dat een euthanasieverzoek thuishoort in de relatie tussen patiënt en huisarts. We voorzien artsen daarom graag van voldoende inzicht en praktijkkennis om zelf reguliere euthanasievragen aan te kunnen nemen, te beoordelen en waar relevant uit te kunnen voeren. Met onze nascholing delen we de expertise die we op het gebied van euthanasie hebben opgebouwd.

Leren door voorbeelden uit de praktijk

De opleidingscommissie van het Expertisecentrum Euthanasie ziet toe op de kwaliteit en inhoud van de (na)scholingsmodules. De afzonderlijke scholingen duren vier tot vijf uur, waarbij aan de hand van een (audiovisuele) casus de praktijksituatie uitgebreid aan de orde komt. Ook is er ruimte om voorbeelden uit uw eigen praktijk te behandelen.

Nascholingen zonder winstoogmerk in heel Nederland

We organiseren de nascholingen verschillende keren per jaar, verspreid door het hele land. In de agenda ziet u waar en wanneer de nascholingen plaatsvinden. Per sessie kunnen maximaal twaalf personen deelnemen. Voor de scholing zijn onder ABAN 4 accreditatiepunten toegekend. U kunt zich online inschrijven. De Levenseindekliniek heeft geen winstoogmerk en is in staat de modules voor een aantrekkelijk tarief aan te bieden dankzij financiële ondersteuning van de stichting Vrienden van de Levenseindekliniek.