X

Handreiking Tijdig spreken over het levenseinde  KNMG

De handreiking bevat concrete bespreekpunten en informatie voor het voeren van het gesprek over het naderend overlijden, zoals de (on)mogelijkheden van behandeling, de betekenis van wilsverklaringen, euthanasie en orgaandonatie. In dit gesprek moet het perspectief van de patiënt centraal staan: wat vindt de patiënt echt van belang in deze laatste levensfase?

Handreiking schriftelijk euthanasieverzoek

De  handreiking schriftelijk euthanasieverzoek geeft patiënten en artsen inzicht in de mogelijkheden en moeilijkheden rond het opstellen en gebruik van het schriftelijk euthanasieverzoek. Met de handreiking willen de ministers een einde maken aan de maatschappelijke onduidelijkheid over de (on)mogelijkheden van euthanasie bij onder andere dementie. Artsen kunnen patiënten en familie met vragen hierover wijzen op de hier geboden uitleg. De handreiking is opgesteld door een ambtelijke werkgroep ‘Schriftelijke wilsverklaring bij euthanasie’, waar ook de KNMG deel van uitmaakte.

Handreiking zorg voor mensen die bewust afzien van eten en drinken om het levenseinde te bespoedigen

De handreiking is een uitgave van de KNMG en de V&VN en geeft antwoord op vragen als: hoe lang kan het duren? Wat staat de patiënt, naasten en de hulpverlener te wachten? Wat voor zorg verleen je? Wat te doen bij onrust, verwardheid en een delier? De handreiking is primair bedoeld voor hulpverleners, maar kan ook gelezen en gebruikt worden door patiënten en naasten.

Handreiking voor samenwerking artsen, verpleegkundigen en verzorgenden bij euthanasie (2006)

Deze handreiking bevat aanbevelingen met betrekking tot de verschillende verantwoordelijkheden, de taakverdeling en de samenwerking tussen artsen, verpleegkundigen en verzorgenden rond een patiënt met een euthanasiewens.