Samen verbeteren we de euthanasiezorg

Den Haag, december 2023

Beste Vriend,

Iedereen met een euthanasieverzoek zou in beginsel terecht moeten kunnen bij de eigen behandelaar en zou zich hiervoor niet hoeven te wenden tot Expertisecentrum Euthanasie. Met inzet van consulenten euthanasie, relatie-beheerders en scholing aan artsen lukt het ons om dit, op steeds meer plekken in ons land, voor elkaar te krijgen. Het gaat langzaam maar gestaag, wij houden vol. Dit is mogelijk door uw steun. Samen verbeteren we de euthanasiezorg in Nederland. Veel dank hiervoor!

Motie Paulusma
De motie van Wieke Paulusma (D66), waarin zij steun vraagt voor de consultatie- functie bij psychische aandoeningen van Expertisecentrum Euthanasie, werd op 25 oktober 2023 met zeer ruime Kamermeerderheid aangenomen. Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) gaat nu onderzoeken hoe de consultatie-functie voor zorgprofessionals structureel kan worden georganiseerd. Hieruit blijkt dat er vertrouwen is dat het expertisecentrum haar kennis en ervaring goed over kan dragen aan zorgprofessionals. De vraag naar ondersteuning vanuit Expertisecentrum Euthanasie neemt hierdoor toe en uw hulp hierbij blijft onverminderd nodig.

Alle steun is welkom
U kunt ons steunen door middel van een (extra) donatie. Er zijn ook andere manieren om ons te helpen. Geef bijvoorbeeld de nieuwsbrief door, zodat meer mensen over ons werk lezen. Of vertel uw huisarts over de consulenten van Expertisecentrum Euthanasie waar hij of zij kosteloos een beroep op kan doen. Ook uw introducé op een vriendenbijeenkomst is van harte welkom.

Wij zijn bijzonder dankbaar voor alle steun die wij mogen ontvangen van onze trouwe groep Vrienden. Wij wensen u een hele fijne decembermaand.

Met vriendelijke groet,

Pieter Swildens (Voorzitter bestuur Vrienden van Expertisecentrum Euthanasie) en
Sonja Kersten (Raad van bestuur Expertisecentrum Euthanasie)

-

Van Acceptgiro naar Mijn eenmalige gift

Sinds 1 juni 2023 is de Acceptgiro verdwenen. Dit betekent dat alle banken (en dus ook uw bank) na 1 juni geen Acceptgiro’s meer verwerken. Goede doelen hebben samen gewerkt aan een alternatief dat heet: Mijn eenmalige gift. Hiermee kunt u net zo makkelijk en vertrouwd een eenmalige gift doen als voorheen.

Doneren via Mijn eenmalige gift

Bent u gewend om uw betalingen handmatig in te vullen en op te sturen naar uw bank? Dan kunt u dat blijven doen. Het enige verschil met de Acceptgiro is dat u uw ingevulde Mijn eenmalige gift betaling opstuurt naar het goede doel en niet naar uw bank.

Wilt u Mijn eenmalige gift en een antwoordenvelop via de post van ons ontvangen, stuur dan een e-mail naar vrienden@expertisecentrumeuthanasie.nl Vermeld uw naam en adresgegevens en wij sturen hem op.

Meer weten over Mijn eenmalige gift? Ga naar GOEDEDOELEN.nl

Digitaal

U kunt een eenmalige bijdrage uiteraard ook digitaal overmaken op rekeningnummer NL36 TRIO 0391 1048 45 ten name van Vrienden van Expertisecentrum Euthanasie in Den Haag onder vermelding van “gift 2023”. Klik HIER om via iDeal te doneren.