Even mailen met… Sander de Hosson

Sander de Hosson is longarts, publicist en motor achter het expertisecentrum voor palliatieve zorg Carend. Hij schreef Slotcouplet en onlangs verscheen zijn nieuwe boek Leven toevoegen aan de dagen.

Lang geleden, toen ik werd opgeleid als longarts, viel me altijd op dat het leek alsof mensen euthanasie en palliatieve zorg als twee volledig gescheiden werelden zagen. Dat is allang veranderd en gelukkig is euthanasie allang geïntegreerd in een brede reeks van mogelijkheden die we als zorgverleners hebben om het lijden in de laatste fase van het leven te verlichten.

Überhaupt zien we het laatste decennium een golf van professionalisering rond palliatieve zorg. We zijn de pioniersfase wel echt voorbij. Nu is het zaak om echt te werken aan het structureel aanbieden van palliatieve zorg aan patiënten die dit nodig hebben. Een van de allerlaatste echt grote bastions die op dit vlak nog in te nemen is, is het inbedden van palliatieve zorg in de basis- en vervolgopleidingen tot arts en verpleegkundige. Nog altijd kun je in Nederland arts worden zonder echt structureel palliatieve zorg in je opleiding gezien te hebben.

Het zorgplatform Carend, een expertisecentrum voor palliatieve zorg dat ik samen met internist Sabine Netters mocht oprichten, wil de structurele verandering verder stimuleren. We hebben een warme partner gevonden in Expertisecentrum Euthanasie waarmee we recent een webinarreeks maakten voor zorgverleners over onder andere euthanasie bij psychiatrische aandoeningen en bij dementie. Laten we de handen verder ineen slaan. Laten we palliatieve zorg met z’n allen echt op de kaart zetten. Er is nog veel te doen, maar de vele dwarsverbindingen tussen vele betrokken zorgverleners, patiënten, naasten, burgers en instellingen brengen de palliatieve zorg op de plaats waar het moet zijn.