Even mailen met… Linda Pieters-Gorissen

De ouders van Linda Pieters-Gorissen wilden samen sterven. Hoe kijkt zij terug op de duo-euthanasie van haar vader en moeder?

“Dinsdag 20 december 2022. Om 14.45 uur arriveert het team van Expertisecentrum Euthanasie voor de duo-euthanasie van mijn ouders.

Er is verdriet om het naderende afscheid en tegelijkertijd een gevoel van opluchting, wetende dat de wens van mijn vader en moeder gerespecteerd wordt en dat er een eind komt aan hun pijn en strijd tegen ziektes. Liggend in hun eigen bed, onder een warme blauwe deken, omringd door kaarsen, rozen, foto’s en tekeningen van de kleinkinderen wordt de procedure gestart. Mijn ouders houden elkaars hand vast, zoals ze al die jaren hadden gedaan, en met een diepe ademhaling beginnen ze aan hun laatste fase.

Terwijl de medicijnen worden toegediend krijgen mijn broer en ik nog een laatste kans om ze nog een laatste kus en knuffel te geven. In een tijdspanne die even kort als eeuwig lijkt, precies om 15:15 uur – exact hetzelfde tijdstip waarop ze achtenveertig jaar geleden in het huwelijk traden – sterven ze. Mijn broer en ik kijken elkaar aan en voelen de onvoorwaardelijke liefde. Voor ons staat de tijd even stil. De laatste momenten met mijn ouders zijn intens overweldigend en toch vredig. De kamer vult zich met emoties: een mengeling van verdriet, verbazing, dankbaarheid. Het heeft-zo moeten-zijn-gevoel overheerst.”

“Mijn moeder wilde zelf kiezen, haar waardigheid behouden en euthanasie voordat haar alzheimer ernstige vormen aannam. Mijn vader was na een ziekbed van vierendertig jaar lichamelijk en mentaal volkomen op. Ik heb mijn ouders beloofd om hun verhaal te delen. Dankjewel Expertisecentrum Euthanasie, in het bijzonder verpleegkundige Mieke en dokters Joyce en Wim, voor jullie zorgvuldige toetsing en bijzondere toewijding. Zo’n levenseinde gun ik iedereen.”