Even mailen met…Geert Smid

Bijzonder hoogleraar Geert Smid deed onderzoek naar “Rouw na zelfdoding en euthanasie wegens psychische aandoeningen”. Nabestaanden na euthanasie hadden minder ernstige rouwsymptomen en rouwervaringen dan nabestaanden na zelfdoding.

Onderzoekleider Geert Smid: “Het is voor het eerst dat we het rouwproces in kaart brengen van partners van psychiatrische patiënten, van wie het leven beëindigd werd via zelfdoding of euthanasie. De bevindingen uit het onderzoek zijn recent gepubliceerd.”

In Nederland stierven 1035 mensen door zelfdoding als gevolg van een psychische stoornis (in 2020) en 115 mensen door euthanasie vanwege een psychische stoornis (in 2021). De onderzoekers, verbonden aan ARQ Nationaal Psychotrauma Centrum en de Universiteit voor Humanistiek namen bij nabestaanden diepte-interviews en vragenlijsten af. Hun overleden levenspartners waren in behandeling geweest vanwege een psychische stoornis en waren overleden door euthanasie of zelfdoding. Twee conclusies wil hij graag uitlichten:

  • Nabestaanden na euthanasie hadden minder ernstige rouwsymptomen en rouwervaringen dan nabestaanden na zelfdoding. Dit hing samen met goed afscheid
    kunnen nemen, afwezigheid van lijden rond het sterven en aanwezigheid van professionele steun.
  • Nabestaanden uitten de wens dat artsen vaker bereid zouden zijn om euthanasie in de context van psychisch lijden te overwegen.

“Nabestaanden doen een appèl op psychiaters om een euthanasieverzoek bij patiënten met psychische aandoeningen vaker in overweging te nemen en in te
willigen. Uit eerder onderzoek is gebleken dat 16% van de mensen die afgewezen worden, daarna uit het leven stapt.”