Euthanasie bij een stapeling van ouderdomsaandoeningen

Euthanasie bij een stapeling van ouderdomsaandoeningen
(Vervolgmodule)

Locatie
Utrecht - locatie ntb
Datum
dinsdag 22 maart 2022
Tijd
15:30 - 20:00 uur
Docent
Rik Haarmans
Consulent
Simon van Hemsbergen
Aantal deelnemers
12
Accreditatie punten
4
Kosten
€ 100

Het onderwerp “euthanasie bij een stapeling van ouderdomsaandoeningen” in relatie tot euthanasieverzoeken is zeer actueel en nog volop in beweging. De maatschappelijke discussie die wordt gevoerd maakt duidelijk dat het onderwerp zeer moreel geladen is. Binnen onze samenleving zijn onnoemelijk veel standpunten hierover denkbaar. Met deze scholing bestaat nadrukkelijk niet de intentie uw persoonlijk waardensysteem te beïnvloeden. Centraal staan vaardigheden die ten dienste staan van de beoordeling van de zorgvuldigheidscriteria van de WTL, met name de criteria betreffende uitzichtloos en ondraaglijk lijden.

Een stapeling van ouderdomsaandoeningen is vaak een optelsom van problemen die door de leeftijd worden veroorzaakt en waarvoor geen echte behandelopties bestaan. We denken dan aan toenemende visusbeperkingen, gehoorklachten, motorische problemen, incontinentieklachten waardoor niet alleen de kwaliteit van het leven ernstig verminderd wordt, maar waardoor ook een sociaal leven vaak toenemend bemoeilijkt wordt.

Na deze nascholing is uw kennis over de wettelijke kaders up to date, maar hebt u ook uw eigen mening/houding ten aanzien van euthanasie bij een stapeling van ouderdomsaandoeningen kunnen nuanceren èn aanscherpen.

Deze nascholing wordt verzorgd door Rik Haarmans en Simon van Hemsbergen.
Accreditatie voor deze nascholing wordt aangevraagd bij ABAN (vier punten).

 

Inschrijven nascholingsdag